Khác biệt giữa các bản “Beta-Carotene”

Sửa thông tin chính xác
n
(Sửa thông tin chính xác)
β-Carotene là dạng carotene phổ biến nhất ở thực vật. Khi được sử dụng làm [[màu thực phẩm]], nó có số hiệu là E E160a <ref name="isbn0-471-73518-3">{{cite book|author=Milne, George W. A.|title=Gardner's commercially important chemicals: synonyms, trade names, and properties|publisher=Wiley-Interscience|location=New York|year=2005|pages=|isbn=0-471-73518-3|oclc=|doi=|accessdate=}}</ref>: {{rp|119}} Cấu trúc của β-carotene được suy ra bởi Karrer cùng cộng sự vào năm 1930. <ref>{{cite journal|title=Pflanzenfarbstoffe XXV. Über die Konstitution des Lycopins und Carotins|author=P. Karrer|author2=A. Helfenstein|author3=H. Wehrli|author4=A. Wettstein|journal=[[Helvetica Chimica Acta]]|volume=13|issue=5|pages=1084–1099|year=1930|doi=10.1002/hlca.19300130532}}</ref> Trong tự nhiên, β-carotene là tiền chất (dạng không hoạt động) của [[vitamin A]] thông qua hoạt động của [[beta-carotene 15,15'-monooxygenase]]. <ref name="Kirk" />
 
Phân lập β-carotene từ đám [[carotenoid]] phong phú có trong trái cây thường được thực hiện bằng phương pháp [[sắc ký]] cột. Chúng cũng có thể được chiết xuất từ ​​loại tảo giàu beta-carotene, ''[[Dunaliella salina]]''. <ref>{{cite patent|country=United States|number=4439629|status=expired|title=Extraction Process for Beta-Carotene|pubdate=March 27, 1984|gdate=|fdate=November 6, 1981|pridate=|inventor=Rudolf Rüegg|invent1=|invent2=|assign1=Hoffmann-La Roche Inc.|assign2=|class=}}</ref> Việc tách β-carotene ra khỏi hỗn hợp các carotenoid khác dựa trên tính phân cực của các hợp chất. β-Carotene là một hợp chất không phân cực, vì vậy nó được tách ra với một dung môi không phân cực như [[hexan]]. <ref>{{cite journal|doi=10.1021/jf980405r|title=Carotenoids from Guava (Psidium guajava L.): Isolation and Structure Elucidation|author=Mercadante, A.Z.|author2=Steck, A.|author3=Pfander, H.|journal=J. Agric. Food Chem.|volume=47|issue=1|pages=145–151|year=1999|pmid=10563863}}</ref>Được liên hợp chặt chẽ, chúng có màu sắc rất đậm, và giống như một hydrocarbon thiếu các [[nhóm chức]], chúng cực kỳ [[Chất ưa nướclipid|ưa nướclipid]].
 
== Chú thích ==