Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Đặc khu hành chính”

không có tóm lược sửa đổi
n (Đã khóa “Đặc khu hành chính”: Tránh IP thêm thông tin sai lệch ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 14:53, ngày 22 tháng 6 năm 2018 (UTC)) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 14:53, ngày 22 tháng 6 năm 2018 (UTC))))
Không có tóm lược sửa đổi
 
==[[Việt Nam]]==
 
* [[Phú Quốc|Đăc khu Hành chính Kinh tế Phú Quốc]].
* [[Vân Đồn|Đặc khu Hành chính Kinh tế Vân Đồn]].
* Đặc khu Hành chính Kinh tế [[Bắc vân phong|Bắc Vân Phong]].
 
*
 
Người dùng vô danh