Khác biệt giữa các bản “Phạm Hồng Hương”

không có tóm lược sửa đổi
{| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff; padding:5px; font-size:95%; margin: 0px 12px 12px 0px;" href="Thể loại:Thượng tướng Quân đội nhân dân Việt Nam"
!Năm thụ phong
!1984
!1983
!1986
!1985
!1989
!1988
!1992
!1996
!2000
!2004
!2010
!9-2011
!6-2014
!6-2018
Người dùng vô danh