Khác biệt giữa các bản “Lương Việt Hùng”

không có tóm lược sửa đổi
|chỉ huy =|tham chiến =|khen thưởng =|công việc khác =}}
 
'''Lương Việt Hùng(1962)''' là một tướng lĩnh trong [[Quân đội Nhân dân Việt Nam]], hàm [[Chuẩn Đô đốc]], hiện là Phó Tư lệnh [[Quân chủng Hải quân Việt Nam]]
 
== Thân thế và binh nghiệp ==
Người dùng vô danh