Khác biệt giữa các bản “Phạm Thành Tâm”

không có tóm lược sửa đổi
Ông gia nhập [[Đảng Cộng sản Việt Nam]] vào ngày 29/11/1982.
* 07/1975 – 08/1983 Học viên Trường Thiếu sinh quân, Trường Văn hóa Quân khu 9, Trường Sĩ quan Lục quân 2 - Binh nhì, Binh nhất, Hạ sĩ, Trung sĩ, Thượng sĩ, Chuẩn úy, Trung úy
* 09/1983 – 07/1989 Giáo viên chiến thuật Trường Quân sự tỉnh Đồng Tháp - Thượng úy, Đại úy 08/1989 – 12/1993 Phó Chỉ huy trưởng/Tham mưu trưởng - Ban Chỉ huy Quân sự huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp - Thiếu tá
*08/1989 – 12/1993 Phó Chỉ huy trưởng/Tham mưu trưởng - Ban Chỉ huy Quân sự huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp - Thiếu tá
* 01/1994 – 04/1999 Chỉ huy trưởng - Ban Chỉ huy Quân sự huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp; Học viên Học viện Lục quân; Học viên Đại học Đại cương - Trung tá
* 05/1999 – 02/2005 Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp; Học viên Học viện Lục quân - Thượng tá
Quân khu 9, Thiếu tướng, Phó Tư lệnh Quân khu 9, làm việc ở Bộ Tư lệnh Quân khu 9.
 
Ông đã trúng cử đại biểu quốc hội năm 2016 ở đơn vị bầu cử số 2, tỉnh Hậu Giang gồm có [[thị xã Ngã Bảy]], [[thị xã Long Mỹ]] và các huyện: [[Phụng Hiệp]], [[Long Mỹ (huyện)|Long Mỹ]], được 208.413 phiếu, đạt tỷ lệ 70,33% số phiếu hợp lệ. Ủy viên [[Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội]].
 
==Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIV nhiệm kì 2016-2021==
Ông hiện là Thiếu tướng, Phó Tư lệnh [[Quân khu 9, Quân đội Nhân dân Việt Nam]], Ủy viên [[Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội]].
 
'''Lịch sử thụ phong quân hàm'''
Ông đang làm việc ở Bộ Tư lệnh Quân khu 9.
 
{| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff; padding:5px; font-size:95%; margin: 0px 12px 12px 0px;"
==Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIV nhiệm kì 2016-2021==
!Năm thụ phong
! 1983
! 1986
! 1989
! 1993
! 1997
! 2001
! 2006
! 1-2016
|- align="center" href="thị xã Ngã Bảy"
| href="thị xã Long Mỹ" |'''Quân hàm'''
| href="Long Mỹ (huyện)" |[[Tập_tin:Vietnam_People's_Army_Lieutenant.jpg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Vietnam_People's_Army_Lieutenant.jpg|72x72px]]
|[[Tập_tin:Vietnam_People's_Army_Senior_Lieutenant.jpg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Vietnam_People's_Army_Senior_Lieutenant.jpg|72x72px]]<td>[[Tập_tin:Vietnam_People's_Army_Captain.jpg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Vietnam_People's_Army_Captain.jpg|72x72px]]</td><td>[[Tập_tin:Vietnam_People's_Army_Major.jpg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Vietnam_People's_Army_Major.jpg|72x72px]]</td>
|[[Tập_tin:Vietnam_People's_Army_Lieutenant_Colonel.jpg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Vietnam_People's_Army_Lieutenant_Colonel.jpg|72x72px]]
| href="Thể loại:Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIV" |[[Tập_tin:Vietnam_People's_Army_Colonel.jpg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Vietnam_People's_Army_Colonel.jpg|72x72px]]
| href="Thể loại:Phó Tư lệnh Quân khu 9, Quân đội nhân dân Việt Nam" |[[Tập_tin:Vietnam_People's_Army_Senior_Colonel.jpg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Vietnam_People's_Army_Senior_Colonel.jpg|72x72px]]
|[[Tập_tin:Vietnam_People's_Army_Major_General.jpg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Vietnam_People's_Army_Major_General.jpg|72x72px]]
|- align="center"
|'''Cấp bậc'''
|[[Trung úy]]
|[[Thượng úy]]
|[[Đại úy]]
|[[Thiếu tá]]
|[[Trung tá]]
|[[Thượng tá]]
|[[Đại tá]]
|[[Thiếu tướng]]
|}
==Tham khảo==
{{tham khảo}}
Người dùng vô danh