Khác biệt giữa các bản “Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh”

n
- Năm 1998: xây dựng khoa Y học cổ truyền, trên cơ sở sáp nhập bộ môn Đông y và trường Trung học Tuệ Tĩnh 2.
 
- Năm 1998: xây dựng khoa [[Điều dưỡng]] - Kỹ thuật y học trên cơ sở sáp nhập trường Trung học Kỹ thuật Y tế TW3.
 
- Năm 1999: xây dựng khoa Y tế công cộng trên cơ sở sáp nhập bộ môn Y tế công cộng với khoa Tổ chức – quản lý y tế của Viện vệ sinh Y tế công cộng.
152

lần sửa đổi