Khác biệt giữa các bản “Đế quốc Đại Hàn”

không có tóm lược sửa đổi
|flag = Flag of Korea
|flag_type = Cờ Thái cực
|image_coat = The Imperial Seal of Koreathe Korean 03Empire.pngsvg
|symbol_type = Biểu tượng Hoàng gia
|symbol = Imperial Seal of Korea
29

lần sửa đổi