Khác biệt giữa các bản “Học viện Quân y (Việt Nam)”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
=== Phó Giám đốc ===
* 1992-1995, [[Nguyễn Hưng Phúc]], Thiếu tướng (1990)
* 2005-2009 [[Đặng Ngọc Hùng]], Thiếu tướng (2006) kiêm Giám đốc [[Bệnh viện Quân y 103]]
* 2005-2009 [[Vũ Đức Mối]], [[Thiếu tướng]] (2006)
* 2006-2010 [[Lê Bách Quang]], [[Thiếu tướng]] (2006)
* 2006-2011 [[Hoàng Văn Hoặc]] (sinh 1951), [[Thiếu tướng]] (2007)
* 2009-2013 [[Vũ Huy Nùng]], Thiếu tướng (2010), chồng Trung tướng [[Lê Thu Hà]]
* 2011-2016, [[Phạm Văn Mạnh]], Thiếu tướng (2013), nguyên Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng [[Quân đoàn 2, Quân đội Nhân dân Việt Nam|Quân đoàn 2]] (-2011)
* 2010-nay2017, [[Đồng Khắc Hưng]], Thiếu tướng (2011)
* 2013-nay, [[Hoàng Văn Lương]] (sinh 19631964), Thiếu tướng (2013)
* 2013-2014, [[Đỗ Quyết]], GS.TS, Đại tá, Thiếu tướng (2014), Giám đốc Học viện Quân y
* 2014-nay, [[Nguyễn Trường Giang]], Đại tá
* 20162017-nay, [[Trần Minh Phong]], ĐạiThiếu tướng(2017) Phó Tham mưu trưởng QK2
 
=== Phó Chính ủy ===
Người dùng vô danh