Khác biệt giữa các bản “Thiếu tướng Quân đội nhân dân Việt Nam”

không có tóm lược sửa đổi
|1957
|2011<ref>{{Chú thích web|url =http://tapchiqptd.vn/vi/tap-chi-voi-ban-doc/tap-chi-quoc-phong-toan-dan-so-42015/7221.html?pageindex=2|title = TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN số 4-2015}}</ref>
|Tư lệnh [[Vùng 4 Hải quân Nhân dân Việt Nam|Vùng 4 Hải quân]](2009-2012) Chuẩn Đô Đốc
|Chuẩn đô đốc<br>Giám đốc [[Học viện Hải quân (Việt Nam)|Học viện Hải quân]] (2012-2017)
|-
|
|[[Phan Văn Tường]]
|1960-
|2013
|Phó Tư lệnh [[Quân khu 1, Quân đội nhân dân Việt Nam|Quân khu 1]] (2013-nay)
|[[Đại biểu Quốc hội khóa 13]]
|-
|
|1957
|2011<ref>{{Chú thích web|url =http://vtc.vn/may-bay-su-22-roi-tang-cuong-thiet-bi-tim-kiem-2-phi-cong-mat-tich.2.550556.htm|title = Máy bay Su 22 rơi: Tăng cường thiết bị tìm kiếm 2 phi công mất tích}}</ref>
|Phó Tư lệnh [[Quân chủng Phòng không-Không quân (Việt Nam)|Quân chủng PKKQ]] (2011-2012017)
|
|}
|111
|[[Vũ Anh Văn]]
|1957
|
|2012<ref>{{Chú thích web|url =http://www.tienphong.vn/hanh-trang-nguoi-linh/tuong-quan-doi-noi-gi-ve-viettel-680206.tpo|title = Tướng quân đội nói gì về Viettel?}}</ref>
|Tư lệnh [[Binh chủng Thông tin liên lạc, Quân đội nhân dân Việt Nam|Binh chủng Thông tin liên lạc]] (2012-nay2017)
|
|-
| Chủ nhiệm Chính trị [[Quân khu 9, Quân đội nhân dân Việt Nam|Quân khu 9]] (2012-nay)
|
|-
|119
| [[Mai Hồng Bàng]]
| 1962
| 2013<ref>{{Chú thích web|url = http://www.mod.gov.vn/wps/portal/!ut/p/b1/vZPbjqJAEIafZR9gQjdnL1uQY0NLgwrcGERx5CAoCMLTLzubbLIXM97sTtVVJX_V91clxcRMyMTXpL-ck-5SX5PyVx2Lew25VF5CBGSoAWBybMBj1WQB4ZgdE-bRc6nWzqAimhWiW468Vxnr1nlo5bO2y5VytYvbXTZMKnkjL1WO2QbBrWLvBzgcMX1bWLekH-Ld7hoXqKq5aC0L_E09Tpa09GEwrMMi4psnAoBEtudTlO7DIE5aNm18DDotzcZ7eFpLJw-1WWlxs-loNg0-CQRe7fS7X9GRwUsYABnrAjCRsaELj-MA4l7fJP6QfDXhQ_CVxb8hRDLkGaIoArflIKASE80C6VMXNssETAj4vZ-PjTkVE80nbwwmjTiT-QT51upWOXWDFXRcHXardwwLaLlFC5zcHFywcDo3WB-3dLNEKqQ8f3sB9L8bqID_DdSJoQHTCizBJx47o795Q_vfAy0mPpf1YX7sLY6a-WvNYYXUbKj0tT-d4K5HpTiPugjY2zyG6v34hp9t7xiryBX7yB-36bnWmjuZ4EUUIrNzNoKWqHKYj17MGnE6LEdfsD3qwn0bFcmZWByJlwrenityOCii02UPIiC2vwc3E-qDAI10TNQsSMUFkZRdQ-CE2eQKuAkdsay68g_GNerqxDRVb2ORGlP4J08_Afr3l8A!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/|title = Bệnh viện Trung ương Quân đội 108: Gặp mặt truyền thống nhân Kỷ niệm 60 ngày Thầy thuốc Việt Nam}}</ref>
| Giám đốc [[Bệnh viện Trung ương Quân đội 108]] (2012-nay)
| Giáo sư, Tiến sĩ Y học
|-
|120
| 1959-
| 2014<ref>{{Chú thích web|url = http://www.bqllang.gov.vn/tin-tuc/tin-tu-ban-quan-ly-lang/535-cuc-xe-may-tong-cuc-ky-thuat-bo-quoc-phong-to-chuc-le-bao-cong-dang-bac.html|title = Cục Xe - Máy, Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng tổ chức lễ báo công dâng Bác}}</ref>
| Cục trưởng Cục Chính trị, [[Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng (Việt Nam)|Tổng cục Kỹ thuật]](2013-2015)
|Phó Chính Ủy [[Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng (Việt Nam)|Tổng cục Kỹ thuật]](2015-nay)
|
|-
|215
| 1965
| 2014<ref>{{Chú thích web|url = http://vannghequandoi.com.vn/goc-nhin-da-sac-ve-nguoi-linh.html|title = Góc nhìn đa sắc về người lính 8/2014}}</ref>
| PhóCục Chủ nhiệm chính trịtrưởng [[QuânCục khuTuyên 9,huấn Quân đội nhân dân Việt Nam|QuânCục khuTuyên 9huấn]] (2014-2017)
|Chính ủy Hải Quân(2017-nay)
|Cục trưởng [[Cục Tuyên huấn Quân đội nhân dân Việt Nam|Cục Tuyên huấn]] (2014-)
|-
|238
|242
| [[Nguyễn Học Từ]]
|1956
|
| 2014<ref>{{Chú thích web|url = http://www.vnq.edu.vn/tin-tuc-su-kien/1459-trao-kinh-phi-ho-tro-cho-hoc-vien-hoc-tap-tai-nuoc-ngoai.html|title = Trao kinh phí hỗ trợ cho học viên học tập tại nước ngoài}}</ref>
| Chính ủy [[Trường Đại học Văn hóa - Nghệ thuật Quân đội|Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội]]
|244
| [[Hoàng Công Vĩnh]]
|1957
|
| 2014
| Phó Tổng Giám đốc [[Tập đoàn Viễn thông Quân đội]]
|246
| [[Nguyễn Hữu Xuân]]
|1956
|
| 2014<ref>{{Chú thích web|url = http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-vn/61/43/chinh-tri/tiep-tuc-doi-moi-nang-cao-chat-luong-cong-tac-to-chuc-xay-dung-dang/340184.html|title = Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tổ chức xây dựng Đảng}}</ref>
| Phó Cục trưởng [[Cục Tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam|Cục Tổ chức]]
|
| [[Nguyễn Doãn Anh]]
|1957
|
| 2015<ref>{{Chú thích web|url =http://sontay.gov.vn/tabid/146/postid/6324/Son-Tay-tiep-xuc-cu-tri-truoc-ky-hop-thu-13-HDND-Thanh-pho-khoa-XIV.aspx|title = Sơn Tây tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 13 HĐND Thành phố khóa XIV.}}</ref>
| Tư lệnh [[Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội|Bộ Tư lệnh Thủ đô]] (2015-nay)
|
| [[Ngô Văn Bích]]
|1957
|
| 2015<ref>{{Chú thích web|url =http://thanhtravietnam.vn/nang-cao-chat-luong-phoi-hop-hoat-dong-giua-qdnd-viet-nam-va-tw-hoi-nong-dan-viet-nam_t114c8n37263|title = Nâng cao chất lượng phối hợp hoạt động giữa QĐND Việt Nam và TW Hội Nông dân Việt Nam}}</ref>
| Cục trưởng [[Cục Dân vận Quân đội nhân dân Việt Nam|Cục Dân vận, TCCT]] (2014-nay)
| 2015<ref>{{Chú thích web|url=http://baochinhphu.vn/Nhan-su/Quan-chung-Hai-quan-cham-diem-cac-Tu-lenh-Chinh-uy/292408.vgp|title=Quân chủng Hải quân 'chấm điểm' các Tư lệnh, Chính ủy}}</ref>
| Chính ủy [[Quân đoàn 1, Quân đội nhân dân Việt Nam|Quân đoàn 1]] (2015-2016)
| Cục trưởng [[Cục Tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam|Cục Tổ chức]] (2016-nay2018)
Chánh Văn Phòng BQP(2018-nay)
|-
|
|
| [[Nguyễn Hữu Chí (thiếu tướng)|Nguyễn Hữu Chí]]
|1960
|
| 2015<ref>{{Chú thích web|url =http://laodong.com.vn/cong-doan/cnvcldqp-quan-chung-phong-khong-khong-quan-1000-san-pham-de-tai-tham-du-hoi-thi-san-pham-de-tai-sang-tao-331077.bld|title = 1.000 sản phẩm, đề tài, tham dự Hội thi “Sản phẩm, đề tài sáng tạo}}</ref>
| Phó Tư lệnh [[Quân chủng Phòng không-Không quân (Việt Nam)|Quân chủng PK-KQ]] (2015-nay)
|
| 2015<ref>{{Chú thích web|url=http://baothanhhoa.vn/vn/chinh-tri/n150022/Su-doan-390-phat-dong-Tet-trong-cay-xuan-Binh-Than-2016|title=Sư đoàn 390 phát động Tết trồng cây xuân Bính Thân 2016}}</ref>
| Tư lệnh [[Quân đoàn 1, Quân đội nhân dân Việt Nam|Quân đoàn 1]] (2015-nay2017)
| Chủ Nhiệm TCHC (2018-nay)
|
|-
|
|
| [[Nguyễn Nam Hải]]
|1961
|
| 2015
| Giám đốc [[Học viện Kỹ thuật Mật mã (Việt Nam)|Học viện Kỹ thuật Mật mã]]
|
| [[Hoàng Công Hàm]]
|1960
|
| 2015<ref>{{Chú thích web|url =http://baolangson.vn/tin-bai/Van-hoa-xa-hoi/trao-ky-niem-chuong-cho-81-cuu-chien-binh-mat-tran-thanh-co/30-30-78941|title =Trao Kỷ niệm chương cho 81 cựu chiến binh mặt trận Thành Cổ}}</ref>
| Phó Tư lệnh [[Quân khu 1, Quân đội nhân dân Việt Nam|Quân khu 1]] (2015-nay)
|
| [[Lương Việt Hùng]]
|1962
|
| 2015<ref>{{Chú thích web|url =http://giadinh.net.vn/xa-hoi/chuan-do-doc-hai-quan-trong-cay-phong-ba-tai-huong-son-ha-tinh-20150618092402338.htm|title = Chuẩn Đô đốc Hải quân trồng cây phong ba tại Hương Sơn, Hà Tĩnh}}</ref>
| Tư lệnh [[Vùng 2 Hải quân Nhân dân Việt Nam|Vùng 2 Hải quân]] (2014-nay2017)
| Phó tư lệnh QC Hải Quân(2017-nay)
|
|-
|
|
|[[Hoàng Kỳ Lân]]
|1960
|
|2015
|Phó Viện trưởng [[Viện Chiến lược Quốc phòng (Việt Nam)|Viện Chiến lược Quốc phòng]]
|
| [[Lê Kỳ Nam]]
|1963
|
| 2015
| Phó Giám đốc [[Học viện Kỹ thuật Quân sự]] (2014-nay)
|
| 2015<ref>{{Chú thích web|url=http://www.baoyenbai.com.vn/11/147795/Tong_Tham_muu_truong_Quan_doi_nhan_dan_Viet_Nam_lam_viec_tai_Yen_Bai.htm|title=Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam làm việc tại Yên Bái}}</ref>
| Tư lệnh Quân đoàn 2 (2015-2017) PTL-TMT QK2(2017-2018)
| Cục Trưởng Cục Quân Lực (6.2018-nay)
| Phó Tư lệnh TMT [[Quân khu 2, Quân đội nhân dân Việt Nam|Quân khu 2]] (2017-nay)
|-
|
| [[Hoàng Đăng Nhiễu]]
|1960
|
| 2015
| Phó Tư lệnh [[Bộ đội Biên phòng Việt Nam|Bộ Tư lệnh BĐBP]]
|
| [[Phùng Sĩ Tấn]]
|1966
|
| 2015<ref>{{Chú thích web|url =http://quankhu2.vn/pho-tu-lenh-tham-muu-truong-qk-kiem-tra-cac-don-vi-bo-tham-muu-4/|title = Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng QK kiểm tra các đơn vị Bộ Tham mưu}}</ref>
| Phó Tư lệnh, TMT [[Quân khu 2, Quân đội nhân dân Việt Nam|Quân khu 2]] (6.2015-nay11.2016)
|Tư Lệnh Quân Khu 2 (12.2016-nay)
|
|-
|
| [[Huỳnh Chiến Thắng]]
|1965
|
| 2015<ref>{{Chú thích web|url =http://thbt.vn/tin-tuc/tin-trong-tinh/dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-quan-su-tinh-ben-tre-nhiem-ky-2015-2020|title = Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2015-2020}}</ref>
| Phó Chính ủy [[Quân khu 9, Quân đội nhân dân Việt Nam|Quân khu 9]] (2014-8.2015)
|
| 2015<ref>{{Chú thích web|url =http://www.siquanphonghoa.edu.vn/?mod=tin-tuc&id=210&name=C%C6%A1%20c%E1%BA%A5u%20t%E1%BB%95%20ch%E1%BB%A9c|title = ĐĂNG CAI HỘI NGHỊ SƠ KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA “NGÀNH HẬU CẦN QUÂN ĐỘI LÀM THEO LỜI BÁC HỒ DẠY” CỦA BINH CHỦNG HÓA HỌC GIAI ĐOẠN 2010-2015}}</ref>
| Chính ủy [[Binh chủng hóa học, Quân đội nhân dân Việt Nam|Binh chủng Hóa học]](2015-2018)
|Phó Chính ủy Học Viện Chính ủy(2018-nay)
|
|-
|
| 1962-
| 2015<ref>{{Chú thích web|url =http://lucnam.bacgiang.gov.vn/node/8946|title = Đoàn đại biểu QH tiếp xúc cử tri xã Tiên Nha và TT Đồi Ngô}}</ref>
| Phó TưPhóTLLTư lệnh [[Quân khu 1, Quân đội nhân dân Việt Nam|Quân khu 1]] (2015-2016)
| Tư lệnh [[Quân khu 1, Quân đội nhân dân Việt Nam|Quân khu 1]] (2016-nay)
|-
|-
|
| [[NguyễnPhạm NgọcĐức CảLâm]]
|
|2016<ref>{{Chú thích web|url=http://hocvienchinhtribqp.edu.vn/index.php/tin-hoc-vien/hoc-vien-chinh-tri-to-chuc-thong-tin-khoa-hoc-chuyen-de-hoc-tap-va-lam-theo-tu-tuong-dao-duc-phong-cach-ho-chi-minh.html|title=Học viện Chính trị tổ chức Thông tin khoa học chuyên đề: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh}}</ref>
|Phó Giám đốc [[Học viện Chính trị (Quân đội nhân dân Việt Nam)|Học viện Chính trị]] (2016-nay)
|nguyên Phó Tham mưu trưởng Quân khu 3
|-
|
|[[Nguyễn Ngọc Cả]]
|1962
| 2016<ref>{{Chú thích web|url=http://www.dnrtv.org.vn/news/tin-dia-phuong/chinh-tri/71238/llvt-dong-nai-vinh-du-don-nhan-huan-chuong-bao-ve-to-quoc-hang-ba|title=LLVT Đồng Nai vinh dự đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba}}</ref>
| Phó Giám đốc [[Học viện Lục quân (Việt Nam)|Học viện Lục quân]] (2015-nay2018) PGS.TS
| Hiệu trưởng Trường SQLQ 2(2018-nay)
|
|-
|
|[[Đỗ Văn Thiện]]
|
|2016<ref>{{Chú thích web|url=http://thaibinhtv.vn/tin-tuc/chinh-uy-quan-doan-1-den-tham-va-chao-xa-giao-cac-dong-chi-lanh-dao-tinh-34753.html|title=Chính ủy Quân đoàn 1 đến thăm và chào xã giao các đồng chí lãnh đạo tỉnh}}</ref>
|Chính ủy [[Quân đoàn 1, Quân đội nhân dân Việt Nam|Quân đoàn 1]] (2016-2018)
|Chính ủy Trường SQLQ1(2018-nay)
|-
|
|[[Phạm Tiến Dũng]]
|
| 2016<ref>{{Chú thích web|url=http://www.baoquankhu7.vn/quan-doan-4-ton-vinh-cac-dien-hinh-tien-tien-1019174699|title=Quân đoàn 4: Tôn vinh các điển hình tiên tiến}}</ref>
| Chính ủy [[Quân đoàn 4, Quân đội nhân dân Việt Nam|Quân đoàn 4]] (2016-2017)
| Chính ủy Học viện Chính trị(2017-nay)
|-
|
|[[Phạm Ngọc Thắng]]
|
|2016<ref>{{Chú thích web|url=http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/hoc-vien-hoc-vien-ky-thuat-quan-su-to-chuc-le-bao-cong-tai-lang-chu-tich-ho-chi-minh-496161|title=Học viên Học viện Kỹ thuật Quân sự tổ chức Lễ báo công tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh}}</ref>
|Phó Chính ủy [[Học viện Kỹ thuật Quân sự]] (2017-nay)
|
|-
|
|[[Trần Đình Hướng]]
|
|2016<ref name=":1" />
|Phó Giám đốc Học viện Hậu cần
|
|-
|
|-
|
| [[PhạmHồ TiếnVăn DũngĐức]]
|
| 2016<ref>{{Chú thích web|url=http://www.baoquankhu7bqllang.gov.vn/tin-tuc/tin-tu-ban-quan-ly-lang/6086-doan-4dai-tonbieu-vinhquan-cacchung-dienphong-hinhkhong-tienkhong-tienquan-1019174699bao-cong-dang-bac.html|title=Đoàn đại biểu Quân đoànchủng 4:Phòng Tônkhông - vinhKhông cácquân điểnbáo hìnhcông tiêndâng tiếnBác}}</ref>
| Phó Chính ủy [[Quân đoànchủng 4,Phòng Quânkhông-Không đội nhân dânquân (Việt Nam)|Quân đoànchủng 4PK-KQ]] (2016-nay)
|
|-
|
| [[BùiNguyễn TrungQuang DũngTuyến]]
|
|2016<ref>{{Chú thích web|url=http://phongkhongkhongquan.vn/2381/quan-chung-pk-kq-to-chuc-dien-tap-chien-thuat-kip-chien-dau-phan-doi-hoa-luc-ten-lua-phong-khong-c-125-2tm.html|title=Quân chủng PK-KQ tổ chức Diễn tập chiến thuật Kíp chiến đấu Phân đội hỏa lực Tên lửa phòng không C-125-2TM}}</ref>
|Phó Tư lệnh [[Quân chủng Phòng không-Không quân (Việt Nam)|Quân chủng PK-KQ]]
|
|-
|
| [[Hoàng Hồng Hà]]
|
| 2016<ref>{{Chú thích web|url=http://www.baobinhthuan.com.vn/xa-hoi/ky-niem-10-nam-ngay-thanh-lap-lu-doan-ten-lua-bo-681-hai-quan-89543.html|title=Kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Lữ đoàn tên lửa bờ 681 hải quân}}</ref>
| Phó Tư lệnh [[Quân chủng Hải quân Việt Nam|Quân chủng Hải quân]]
| Chuẩn Đô đốc
|-
|
|[[Nguyễn Trọng Bình]]
|1965
| 2016
| Phó Tư lệnh-TMT [[Quân chủng Hải quân Việt Nam|Quân chủng Hải quân]]
| Chuẩn Đô đốc
|-
|
|Phạm Văn Vững
|
|2016
|Chủ nhiệm Chính trị [[Quân chủng Hải quân Việt Nam|Quân chủng Hải quân]]
|Chuẩn Đô đốc
|-
|
|Trần Ngọc Quyết
|
|2016
|Tư Lệnh Vùng 1 HQ
|Chuẩn Đô đốc
|-
|
|Phạm Văn Quang
|
|2016
|Chính ủy Vùng 1 HQ
|Chuẩn Đô đốc
|-
|
|Nguyễn Phong Cảnh
|
|2016
|Chính ủy Vùng 2 HQ
|Chuẩn Đô đốc
|-
|
|Đỗ Quốc Việt
|
|2016
|Tư Lệnh Vùng 3 HQ
|Chuẩn Đô đốc
|-
|
|Nguyễn Đức Vượng
|
|2016
|Chính ủy Vùng 4 HQ
|Chuẩn Đô đốc
|-
|
|Phạm Mạnh Hùng
|
|2016
|Tư Lệnh Vùng 5 HQ
|Chuẩn Đô đốc
|-
|
|Đoàn Văn Chiều
|
|2016
|Chính ủy Vùng 5 HQ
|Chuẩn Đô đốc
|-
|
|[[Doãn Bảo Quyết]]
|
|2016<ref>{{Chú thích web|url=http://canhsatbien.vn/portal/hoat-dong-canh-sat-bien/cac-don-vi-canh-sat-bien-dong-loat-ra-quan-huan-luyen-nam-2017|title=Các đơn vị Cảnh sát biển đồng loạt ra quân huấn luyện năm 2017}}</ref>
|Phó Chính ủy [[Cảnh sát biển Việt Nam|Cảnh sát biển]] (2015-nay)
|
|-
|
|[[Bùi Trung Dũng]]
|
| 2016<ref>{{Chú thích web|url=http://canhsatbien.vn/portal/hoat-dong-canh-sat-bien/be-mac-hoi-thi-cac-chuyen-nganh-hau-can-canh-sat-bien-nam-2017|title=Bế mạc Hội thi các chuyên ngành Hậu cần Cảnh sát biển năm 2017}}</ref>
|-
|
| [[Trần Võ Dũng]]
|
| 2016<ref>{{Chú thích web|url=https://baohaiquanvietnam.vn/ban-tin/pho-do-doc-mai-xuan-vinh-duoc-phong-tang-danh-hieu-anh-hung-llvt-nhan-dan-3011.html|title=Phó Đô đốc Mai Xuân Vĩnh được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân}}</ref>
| Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4
| Chính ủy [[Quân đoàn 2, Quân đội nhân dân Việt Nam|Quân đoàn 2]] (2016-nay)
|-
|
| [[Hồ Văn Đức]]
|
| 2016<ref>{{Chú thích web|url=http://www.bqllang.gov.vn/tin-tuc/tin-tu-ban-quan-ly-lang/6086-doan-dai-bieu-quan-chung-phong-khong-khong-quan-bao-cong-dang-bac.html|title=Đoàn đại biểu Quân chủng Phòng không - Không quân báo công dâng Bác}}</ref>
| Phó Chính ủy [[Quân chủng Phòng không-Không quân (Việt Nam)|Quân chủng PK-KQ]]
|
|-
|
| [[Hoàng Hồng Hà]]
|
| 2016<ref>{{Chú thích web|url=http://www.baobinhthuan.com.vn/xa-hoi/ky-niem-10-nam-ngay-thanh-lap-lu-doan-ten-lua-bo-681-hai-quan-89543.html|title=Kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Lữ đoàn tên lửa bờ 681 hải quân}}</ref>
| Phó Tư lệnh [[Quân chủng Hải quân Việt Nam|Quân chủng Hải quân]]
| Chuẩn Đô đốc
|-
|
|-
|
| [[Trần DuyĐình HưngHướng]]
|
| 2016<ref name=":1">{{Chú thích web|url=http://www.qdnd.vn/quoctap-phongchi-anhau-ninhcan-quan-doi/tinnghien-cuu-kinh-nghiem-trao-tucdoi/daihoc-hoivien-daihau-bieucan-doankhong-congung-sodoi-cucmoi-xenang-maycao-nhiemchat-kyluong-2017giao-2022duc-509529dao-tao-480522|title=ĐạiHọc hộiviện đạiHậu biểucần Đoànkhông ngừng sởđổi Cụcmới, Xe-Máynâng nhiệmcao kỳchất 2017-2022lượng giáo dục đào tạo}}</ref>
| Phó Giám đốc Học viện Hậu cần
| Chủ nhiệm Chính trị [[Tổng cục Kỹ thuật Quân đội nhân dân Việt Nam|Tổng cục Kỹ thuật]] (2015-nay)
|
|-
|
|
| [[Trần Đình Hướng]]
|
|
| 2016<ref>{{Chú thích web|url=http://www.qdnd.vn/tap-chi-hau-can-quan-doi/nghien-cuu-kinh-nghiem-trao-doi/hoc-vien-hau-can-khong-ngung-doi-moi-nang-cao-chat-luong-giao-duc-dao-tao-480522|title=Học viện Hậu cần không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo}}</ref>
|
| Phó Giám đốc Học viện Hậu cần
|
|-
|
| [[PhạmTrần ĐứcDuy LâmHưng]]
|
| 2016<ref>{{Chú thích web|url=http://hocvienchinhtribqpwww.eduqdnd.vn/index.php/tinquoc-phong-hocan-vienninh/hoc-vien-chinh-tri-to-chuc-thong-tin-khoatuc/dai-hochoi-chuyendai-debieu-hocdoan-tapco-vaso-lamcuc-theoxe-tumay-tuongnhiem-daoky-duc2017-phong2022-cach-ho-chi-minh.html509529|title=HọcĐại việnhội Chínhđại trịbiểu tổĐoàn chức Thôngsở tinCục khoaXe-Máy họcnhiệm chuyênkỳ đề: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh2017-2022}}</ref>
| PhóChủ Giámnhiệm đốcChính trị [[HọcTổng việncục ChínhKỹ trịthuật (Quân đội nhân dân Việt Nam)|HọcTổng việncục ChínhKỹ trịthuật]] (20162015-nay)
|
| nguyên Phó Tham mưu trưởng Quân khu 3
|-
|
|-
|
|
| [[Doãn Bảo Quyết]]
|
|
| 2016<ref>{{Chú thích web|url=http://canhsatbien.vn/portal/hoat-dong-canh-sat-bien/cac-don-vi-canh-sat-bien-dong-loat-ra-quan-huan-luyen-nam-2017|title=Các đơn vị Cảnh sát biển đồng loạt ra quân huấn luyện năm 2017}}</ref>
|
| Phó Chính ủy [[Cảnh sát biển Việt Nam|Cảnh sát biển]] (2015-nay)
|
|-
|-
|
|
| [[Phạm Ngọc Thắng]]
|
|
| 2016<ref>{{Chú thích web|url=http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/hoc-vien-hoc-vien-ky-thuat-quan-su-to-chuc-le-bao-cong-tai-lang-chu-tich-ho-chi-minh-496161|title=Học viên Học viện Kỹ thuật Quân sự tổ chức Lễ báo công tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh}}</ref>
|
| Phó Chính ủy [[Học viện Kỹ thuật Quân sự]] (2017-nay)
|
|-
|
|
| [[Nguyễn Hùng Thắng]]
|
|
| 2016<ref>{{Chú thích web|url=http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/cuoc-sat-hach-toan-dien-chat-luong-can-bo-hau-can-cap-co-so-511790|title=Cuộc "sát hạch" toàn diện chất lượng cán bộ hậu cần cấp cơ sở}}</ref>
|
| Phó Chủ nhiệm TMT [[Tổng cục Hậu cần Quân đội nhân dân Việt Nam|Tổng cục Hậu cần]] (2016-nay)
|
|-
|
| [[ĐỗNguyễn VănHùng ThiệnThắng]]
|
| 2016<ref>{{Chú thích web|url=http://thaibinhtvwww.qdnd.vn/tinquoc-phong-an-tucninh/chinhxay-uydung-quan-doandoi/cuoc-1sat-denhach-thamtoan-vadien-chaochat-xaluong-giaocan-cacbo-donghau-chican-lanhcap-daoco-tinhso-34753.html511790|title=Chính ủy Quân đoànCuộc 1"sát đếnhạch" thămtoàn diện chàochất lượng giaocán cácbộ đồnghậu chícần lãnhcấp đạo tỉnhsở}}</ref>
| ChínhPhó ủyChủ nhiệm TMT [[QuânTổng đoàncục 1,Hậu cần Quân đội nhân dân Việt Nam|QuânTổng cục đoànHậu 1cần]] (2016-nay)
|
|-
|-
|
|
| [[Nguyễn Quang Tuyến]]
|
|
| 2016<ref>{{Chú thích web|url=http://phongkhongkhongquan.vn/2381/quan-chung-pk-kq-to-chuc-dien-tap-chien-thuat-kip-chien-dau-phan-doi-hoa-luc-ten-lua-phong-khong-c-125-2tm.html|title=Quân chủng PK-KQ tổ chức Diễn tập chiến thuật Kíp chiến đấu Phân đội hỏa lực Tên lửa phòng không C-125-2TM}}</ref>
|
| Phó Tư lệnh [[Quân chủng Phòng không-Không quân (Việt Nam)|Quân chủng PK-KQ]]
|
|-
|
| [[ĐỗNguyễn DanhHồng VượngThái]]
|1969
|
| 2016
| Phó TL QK2(2016-2018) Phó Tư lệnh TMT QK2(2018-nay)
| Phó Chính ủy [[Bộ đội Biên phòng Việt Nam|Bộ đội Biên phòng]] (2016-nay)
|
|-
|
| [[Hoàng QuangNgọc XuânDũng]]
|1961
|
| 2016<ref>{{Chú thích web|url=http://baogialai.com.vn/channel/9702/201705/quan-doan-3-phat-huy-dan-chu-xay-dung-don-vi-vung-manh-5535220/|title=Quân đoàn 3: Phát huy dân chủ xây dựng đơn vị vững mạnh}}</ref>
| ChínhPhó ủy [[Quân đoàn 3,Lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam|Quân đoàn 3]]Khu 2(2016-nay)
|
|-
|
|[[Đỗ Phương Thuấn]]
|
|2016
|Phó Tư lệnh Quân khu 3(2016-nay)
|
|-
|
|[[Trần Võ Dũng]]
|1965
|2016<ref>{{Chú thích web|url=https://baohaiquanvietnam.vn/ban-tin/pho-do-doc-mai-xuan-vinh-duoc-phong-tang-danh-hieu-anh-hung-llvt-nhan-dan-3011.html|title=Phó Đô đốc Mai Xuân Vĩnh được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân}}</ref>
|Chủ nhiệm Chính trị QK4(2013-2016) Chính ủy QK4(2017-)
|Chính ủy [[Quân đoàn 2, Quân đội nhân dân Việt Nam|Quân đoàn 2]] (2016-2017)
|-
|
|Lê Ngọc Nam
|
|2016
|Chủ nhiệm Chính trị Quân Khu 5(2016-nay)
|
|-
|
|[[Thái Đại Ngọc]]
|
|2016
|Phó Tư lệnh Quân khu 5(2016-nay)
|
|-
|
|[[Ngô Tuấn Nghĩa]]
|1962
|2016
|Chính ủy BTL TPHCM (12.2016-nay)
|
|-
|
|[[Phạm Thành Tâm]]
|1960
|2016
|Phó Tư lệnh Quân khu 9(2016-nay)
|
|-
|
|[[Nguyễn Xuân Dắt]]
|
|2016
|Phó Tư lệnh Quân khu 9(2016-nay)
|
|}
 
|
| [[Nguyễn Hồng Hải]]
|1965-
|
| 2017
| Phó Tư lệnh [[Quân khu 9, Quân đội nhân dân Việt Nam|Quân khu 9]]
|
| 2017<ref>{{Chú thích web|url=http://phongkhongkhongquan.vn/21283/quan-chung-pk-kq-kiem-tra-cong-tac-chuan-bi-le-mit-tinh-huong-ung-thang-hanh-dong-ve-atvsld-pccn-lan-thu-nhat-nam-2017.html|title=Quân chủng PK-KQ kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ mít tinh hưởng ứng "Tháng hành động về ATVSLĐ-PCCN lần thứ nhất, năm 2017"}}</ref>
| Phó Tư lệnh TMT [[Quân chủng Phòng không-Không quân (Việt Nam)|Quân chủng PK-KQ]] (2017-nay)
|
|-
|
| [[Hà Tân Tiến]]
|1962
|
| 2017
| Phó Tư lệnh [[Quân khu 4, Quân đội nhân dân Việt Nam|Quân khu 4]]
| Chính ủy [[Quân đoàn 3, Quân đội nhân dân Việt Nam|Quân đoàn 3]] (2016-2018)
| Chính ủy [[Học viện Lục quân (Việt Nam)|Học viện Lục quân]] (2018-)
|-
|
|[[Nguyễn Quang Ngọc]]
|1968
|2017
|Phó Tư lệnh Quân khu 3(12.2016-nay)
|
|}
 
Người dùng vô danh