Khác biệt giữa các bản “Thiếu tướng Quân đội nhân dân Việt Nam”

không có tóm lược sửa đổi
!!style="width:50px" |TT!! style="width:220px" |Họ tên!! style="width:80px" |Năm sinh-Năm mất!! style="width:100px" |Năm thụ phong!! style="width:490px" |Chức vụ khi thụ phong!! style="width:400px" |Ghi chú
|-
|1
| [[Nguyễn Văn Bạo]]
|
|
|-
|2
|[[Phạm Đức Lâm]]
|
|nguyên Phó Tham mưu trưởng Quân khu 3
|-
|3
|[[Nguyễn Ngọc Cả]]
|1962
| Hiệu trưởng Trường SQLQ 2(2018-nay)
|-
|4
|[[Đỗ Văn Thiện]]
|
|Chính ủy Trường SQLQ1(2018-nay)
|-
|5
|[[Phạm Tiến Dũng]]
|
| Chính ủy Học viện Chính trị(2017-nay)
|-
|6
|[[Phạm Ngọc Thắng]]
|
|
|-
|7
|[[Trần Đình Hướng]]
|
|2016<ref name=":1">{{Chú thích web|url=http://www.qdnd.vn/tap-chi-hau-can-quan-doi/nghien-cuu-kinh-nghiem-trao-doi/hoc-vien-hau-can-khong-ngung-doi-moi-nang-cao-chat-luong-giao-duc-dao-tao-480522|title=Học viện Hậu cần không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo}}</ref>
|2016<ref name=":1" />
|Phó Giám đốc Học viện Hậu cần
|
|-
|8
| [[Bùi Anh Chung]]
|
|
|-
|9
| [[Hồ Văn Đức]]
|
|
|-
|10
|[[Nguyễn Quang Tuyến]]
|
|-
|
|Nguyễn Anh Tuấn
|1968
|2016
|Tư lệnh [[Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn]]
|nguyên phó tư lệnh BC Công Binh
| -
|
|Phạm Ngọc Tuấn
|
| 2016
| Tư lệnh [[Binh chủngđoàn Công binh16, QuânBộ độiQuốc nhân dânphòng (Việt Nam)|Binh chủngđoàn Công binh16]] (2016-nay)
|
| -
|
|Bùi Duy Hùng
|
|2016
|Ủy viên chuyên trách Ủy Ban Kiểm Tra Quân Ủy TW(2016-nay)
|
|-
|
|Vũ Đình Hữu
|Bùi Duy Hùng
|
|2016
|-
|
| [[TrầnPhùng ĐìnhNgọc HướngSơn]]
|
| 2016<ref name=":1">{{Chú thích web|url=http://www.qdndvov.vn/tapquoc-chiphong-hauviet-can-quan-doinam/nghien-cuu-kinh-nghiem-traobo-doi/hoc-viencong-haubinh-canluc-khongluong-ngungchien-doidau-moitrong-nangthoi-caobinh-chat-luong-giao-duc-dao-tao-480522606317.vov|title=HọcBộ việnđội HậuCông cầnbinh: khôngLực ngừnglượng đổi mới, nâng cao chất lượngchiến giáođấu dụctrong đàothời tạobình}}</ref>
| Chủ nhiệm Chính trịlệnh [[TổngBinh cụcchủng KỹCông thuậtbinh, Quân đội nhân dân Việt Nam|TổngBinh cụcchủng KỹCông thuậtbinh]] (20152016-nay)
| Phó Giám đốc Học viện Hậu cần
|
|-
|
| Hà Văn Cử
|
|
| 2016
| Tư lệnh [[Binh chủng Hóa học, Quân đội nhân dân Việt Nam|Binh chủng Hóa học]]
|
|
|-
|
| Cao Đình Kiếm
| [[Trần Duy Hưng]]
|
| 2016
| 2016<ref>{{Chú thích web|url=http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/dai-hoi-dai-bieu-doan-co-so-cuc-xe-may-nhiem-ky-2017-2022-509529|title=Đại hội đại biểu Đoàn cơ sở Cục Xe-Máy nhiệm kỳ 2017-2022}}</ref>
| Chính ủy [[Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh]]
| Chủ nhiệm Chính trị [[Tổng cục Kỹ thuật Quân đội nhân dân Việt Nam|Tổng cục Kỹ thuật]] (2015-nay)
|
|-
|
| Đinh Thế Cường
| [[Võ Tá Quế]]
|
| 2016
| 2016<ref>{{Chú thích web|url=http://phongkhongkhongquan.vn/2868/hoi-thao-cong-tac-phoi-hop-bao-dam-ky-thuat-hang-khong.html|title=Hội thảo công tác phối hợp bảo đảm Kỹ thuật Hàng không}}</ref>
| Phó ChủLệnh nhiệm [[TổngBộ cục Kỹlệnh thuậtTác chiến không gian mạng, Quân đội nhân dân Việt Nam|TổngBộ cục Kỹlệnh thuậtTác chiến không gian mạng]] (2016-nay)
|
|-
|
| Phạm Lâm Hồng
|
|
| 2016
| Cục trưởng [[Cục Khoa học Quân sự (Việt Nam)]]
|
|
|-
|
|Trương Đức Nghĩa
| [[Phùng Ngọc Sơn]]
|
|2016
|Cục trưởng [[Cục Cứu hộ Cứu nạn, Quân đội nhân dân Việt Nam|Cục Cứu hộ Cứu nạn]]
|
| 2016<ref>{{Chú thích web|url=http://vov.vn/quoc-phong-viet-nam/bo-doi-cong-binh-luc-luong-chien-dau-trong-thoi-binh-606317.vov|title=Bộ đội Công binh: Lực lượng chiến đấu trong thời bình}}</ref>
| Tư lệnh [[Binh chủng Công binh, Quân đội nhân dân Việt Nam|Binh chủng Công binh]] (2016-nay)
|
|-
|
|Dương Đức Thiện
|
|
|2016
|Cục trưởng [[Cục Bảo vệ An ninh Quân đội, Quân đội nhân dân Việt Nam|Cục Bảo vệ An ninh Quân đội]]
|
|
|
|
|-
|
|Nguyễn Minh Tuấn
|
|
|2016
|Viện trưởng [[Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự (Việt Nam)|Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự BQP]]
|
| -
|
| [[Trần Duy Hưng]]
|
| 2016<ref>{{Chú thích web|url=http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/dai-hoi-dai-bieu-doan-co-so-cuc-xe-may-nhiem-ky-2017-2022-509529|title=Đại hội đại biểu Đoàn cơ sở Cục Xe-Máy nhiệm kỳ 2017-2022}}</ref>
| Chủ nhiệm Chính trị [[Tổng cục Kỹ thuật Quân đội nhân dân Việt Nam|Tổng cục Kỹ thuật]] (2015-nay)
|
| -
|
| [[Võ Tá Quế]]
|
| 2016<ref>{{Chú thích web|url=http://phongkhongkhongquan.vn/2868/hoi-thao-cong-tac-phoi-hop-bao-dam-ky-thuat-hang-khong.html|title=Hội thảo công tác phối hợp bảo đảm Kỹ thuật Hàng không}}</ref>
| Phó Chủ nhiệm [[Tổng cục Kỹ thuật Quân đội nhân dân Việt Nam|Tổng cục Kỹ thuật]] (2016-nay)
|
|-
|-
|
|[[Trịnh Văn Quyết (Thiếu tướng)|Trịnh Văn Quyết]]
|
|
| 2016
| Chính ủy [[Quân khu 2, Quân đội nhân dân Việt Nam|Quân khu 2]]
|
| -
|
|[[Phạm Đức Duyên]]
|
|2016
|Phó Chính ủy [[Quân khu 2, Quân đội nhân dân Việt Nam|Quân khu 2]]
|
|-
|
Người dùng vô danh