Khác biệt giữa các bản “Thiếu tướng Quân đội nhân dân Việt Nam”

không có tóm lược sửa đổi
|-
|
|Trần Minh Phong
| [[Nguyễn Đức Căn]]
|
|2017
| 2017<ref>{{Chú thích web|url=http://www.baoquankhu7.vn/doan-kiem-tra-bo-quoc-phong-kiem-tra-cong-tac-sscd-tai-trung-doan-gia-dinh-1090060905?AspxAutoDetectCookieSupport=1|title=Đoàn kiểm tra Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác SSCĐ tại Trung đoàn Gia Định}}</ref>
| Phó CụcGiám trưởngĐốc [[CụcHọc Tác chiến,viện Quân đội nhân dâny Việt Nam|Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu]] (2015-nay)
|
|-
|
| [[Nguyễn HuyViết Cảnh]]Lượng
|
|2017
|Phó Chính uỷ [[Học viện Quân y Việt Nam]]
|
|-
|
|Đậu Văn Nậm
|
|2017
|Phó Chính ủy [[Học viện Lục quân (Việt Nam)]]
|
|-
|
|Cao Minh Tiến
|
|2017
|Chính ủy [[Học viện Kỹ thuật Quân sự]]
|
|-
|
|[[Đặng Xuân Liêm]]
|
|2017
|Phó Cục trưởng [[Cục Cán bộ, Quân đội nhân dân Việt nam|Cục Cán bộ, Tổng cục Chính trị]]
|
|-
|
|[[Trần Văn Vương]]
|
|2017<ref>{{chú thích web|url=Lãnh đạo Tổng cục Chính trị thăm, chúc Tết các cơ quan, đơn vị phía Nam|tiêu đề=http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/lanh-dao-tong-cuc-chinh-tri-tham-chuc-tet-cac-co-quan-don-vi-phia-nam-529823|ngày=2017-03-18|ngày truy cập=2017-08-09|nhà xuất bản=Báo điện tử Quảng Ninh|author=|ngôn ngữ=|archiveurl=|ngày lưu trữ=}}</ref>
|Cục trưởng [[Cục Chính trị, Tổng cục chính trị (Việt Nam)|Cục Chính trị thuộc Tổng cục Chính trị]]
|
|-
|
|Lê Văn Huyên
|
|2017
|Cục trưởng [[Cục Tổ chức, Quân đội nhân dân Việt Nam|Cục Tổ chức]] Tổng cục Chính trị
|
|-
|
|[[Đặng Xuân Liêm]]
|
|2017
|Phó cục trưởng [[Cục Cán bộ, Quân đội nhân dân Việt nam]]
|
|-
|
|[[Bùi Viết Thi]]
|
|2017
|Phó cục trưởng [[Cục Dân quân Tự vệ, Quân đội nhân dân Việt Nam|Cục Dân quân Tự vệ]] [[Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam|Bộ Tổng tham mưu]]
|
|-
|
|[[Nguyễn Đức Căn]]
|
| 2017
| Phó lệnhCục trưởng [[QuânCục đoànTác 2chiến, Quân đội nhân dân Việt Nam|QuânCục đoànTác 2chiến, Bộ Tổng Tham mưu]]
|
|-
|
|Lê Mạnh Tiến
|
|2017
|Phó cục trưởng [[Cục Cứu hộ Cứu nạn, Quân đội nhân dân Việt Nam|Cục Cứu hộ Cứu nạn]]
|
|-
|
|[[Phạm Quang Ngân]]
|
|2017
|[[Văn phòng Bộ Tổng Tham mưu (Việt Nam)|Chánh Văn phòng Bộ Tổng Tham mưu]] (2017-nay)
|
|-
|
|[[Lưu Sỹ Quý]]
|
|2017
|Cục trưởng [[Cục Tài chính, Bộ Quốc phòng Việt Nam|Cục Tài chính, Bộ Quốc phòng]]
|
|-
|
|Trần Đình Thăng
|
|2017
|Cục trưởng Cục Kinh tế
|
|-
|
| [[Lê Hồng Dũng]]
|
| 2017<ref>{{Chú thích web|url=http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/tong-cuc-hau-can-trien-khai-nhieu-giai-phap-sang-tao-trong-cong-tac-bao-dam-ky-thuat-528153|title=Tổng cục Hậu cần: Triển khai nhiều giải pháp sáng tạo trong công tác bảo đảm kỹ thuật}}</ref>
|-
|
|Nguyễn Quốc Việt
| [[Trần Minh Đức (sinh 1966)|Trần Minh Đức]]
|
|2017
|Cục trưởng [[Cục Doanh trại, Quân đội nhân dân Việt Nam|Cục Doanh trại]], [[Tổng cục Hậu cần, Quân đội nhân dân Việt Nam|Tổng cục Hậu cần]] (2017-nay)
|
|-
|
|[[Trần Minh Đức (sinh 1966)|Trần Minh Đức]]
| 1966-
| 2017
|-
|
| [[Nguyễn HồngHuy HảiCảnh]]
|
|1965-
| 2017
| Phó Tư lệnh [[Quân khuđoàn 92, Quân đội nhân dân Việt Nam|Quân khuđoàn 92]]
|
|-
|
| [[Nguyễn ĐứcQuang HóaXuân]]
|
| 2017
| Phó Chính ủy [[Quân khuđoàn 43, Quân đội nhân dân Việt Nam|Quân khuđoàn 43]]
|
|-
|
|[[Phạm Xuân Thuyết]]
|1964
|2017
|Tư lệnh [[Quân đoàn 4, Quân đội nhân dân Việt Nam|Quân đoàn 4]]
|
|-
|
|[[Nguyễn Xuân Sơn (thiếu tướng 2018)|Nguyễn Xuân Sơn]]
|
|2017
|Chính ủy [[Quân đoàn 4, Quân đội nhân dân Việt Nam|Quân đoàn 4]]
|
|-
|
| [[Vũ Văn Kha]]
|
| 2017<ref>{{Chú thích web|url=http://phongkhongkhongquan.vn/21283/quan-chung-pk-kq-kiem-tra-cong-tac-chuan-bi-le-mit-tinh-huong-ung-thang-hanh-dong-ve-atvsld-pccn-lan-thu-nhat-nam-2017.html|title=Quân chủng PK-KQ kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ mít tinh hưởng ứng "Tháng hành động về ATVSLĐ-PCCN lần thứ nhất, năm 2017"}}</ref>
|-
|
|Hà Xuân Trường
| [[Trần Văn Kình]]
|
|2017
|Hiệu trưởng [[Học viện Phòng không - Không quân (Việt Nam)|Học viện Phòng không - Không quân]]
|
|-
|
|Mai Trọng Định
|
|2017
|Chính ủy Vùng 3 HQ
|
|-
|
|
|
|
|
|
|-
|
|[[Trần Văn Kình]]
|
| 2017
|-
|
| [[ĐặngNguyễn XuânĐức LiêmHóa]]
|
| 2017
| Phó CụcChính trưởngủy [[CụcQuân Cánkhu bộ4, Quân đội nhân dân Việt namNam|CụcQuân Cán bộ, Tổng cục Chínhkhu trị4]]
|
|-
|
|
| [[Phạm Quang Ngân]]
|
| 2017
|
| [[Văn phòng Bộ Tổng Tham mưu (Việt Nam)|Chánh Văn phòng Bộ Tổng Tham mưu]] (2017-nay)
|
|-
|
|
| [[Lưu Sỹ Quý]]
|
|
|
|
|-
|
| [[Nguyễn Hồng Hải]]
|1965-
| 2017
| CụcPhó trưởngTư lệnh [[CụcQuân Tàikhu chính9, BộQuân Quốcđội phòngnhân dân Việt Nam|Cục Tài chính, BộQuân Quốckhu phòng9]]
|
|-
|-
|
|
| [[Bùi Viết Thi]]
|
| 2017
|
| Phó Cục trưởng [[Cục Dân quân Tự vệ, Quân đội nhân dân Việt Nam|Cục Dân quân Tự vệ]]
|
|-
|
|
| [[Phạm Xuân Thuyết]]
| 1964-
| 2017
|
| Tư lệnh [[Quân đoàn 4, Quân đội nhân dân Việt Nam|Quân đoàn 4]]
|
|-
|-
|
|
| [[Trần Văn Vương]]
|
|
| 2017<ref>{{chú thích web |url =Lãnh đạo Tổng cục Chính trị thăm, chúc Tết các cơ quan, đơn vị phía Nam |tiêu đề =http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/lanh-dao-tong-cuc-chinh-tri-tham-chuc-tet-cac-co-quan-don-vi-phia-nam-529823 |author = |ngày = 2017-03-18 |nhà xuất bản = Báo điện tử Quảng Ninh |ngày truy cập =2017-08-09 |ngôn ngữ = |archiveurl = |ngày lưu trữ = }}</ref>
|
| Cục trưởng [[Cục Chính trị, Tổng cục chính trị (Việt Nam)|Cục Chính trị thuộc Tổng cục Chính trị]]
|
|-
|
|
| [[Lê Quang Xuân]]
|
| 2017
|
| Chính ủy [[Quân đoàn 3, Quân đội nhân dân Việt Nam|Quân đoàn 3]] (2016-2018)
| Chính ủy [[Học viện Lục quân (Việt Nam)|Học viện Lục quân]] (2018-)
|-
Người dùng vô danh