Khác biệt giữa các bản “Thiếu tướng Quân đội nhân dân Việt Nam”

không có tóm lược sửa đổi
|-
|
|[[Phùng Quốc Tuấn]]
|
|
| 2017
| Phó Chính ủy [[Quân khu 4, QuânBộ đội nhânBiên dânphòng Việt Nam|QuânBộ đội khuBiên 4phòng]]
|
|-
|[[Nguyễn Đức HóaThái]]
| 2017<ref>{{chú thích web |url =Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Đọc tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng Lê Đức Thái được bổ nhiệm làm Phó Tư lệnh BĐBP |tiêu đề =http://baoquangninh.com.vn/chinh-tri/201707/bi-thu-tinh-uy-nguyen-van-doc-tang-hoa-chuc-mung-thieu-tuong-le-duc-thai-duoc-bo-nhiem-lam-pho-tu-lenh-bdbp-2349942/index.htm |author ngày= 2017-03-18|ngày truy cập= 2017-0308-18 09|nhà xuất bản = Báo điện tử Quảng Ninh |ngày truy cập author=2017-08-09 |ngôn ngữ = |archiveurl = |ngày lưu trữ = }}</ref>
| Phó Tư lệnh [[Bộ đội Biên phòng Việt Nam]]
|
|-
|-
|
| Trần Ngọc Tuấn
|[[Nguyễn Đức Hóa]]
|
| 2017
| Chủ nhiệm Chính trị Quân Khu 2
| Phó Chính ủy [[Quân khu 4, Quân đội nhân dân Việt Nam|Quân khu 4]]
|
|-
|
| Bùi Công Chức
|
|
| 2017
| Chủ nhiệm Chính trị Quân Khu 3
|
|
|-
|
|[[Nguyễn QuangVăn Ngọc]]Quý
|
|
|2017
|
|Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân Khu 3, Bí thư Đảng Ủy
|
|
|-
|
| [[Nguyễn HồngQuang HảiNgọc]]
|1968
|1965-
| 2017
| Phó Tư lệnh [[Quân khu 9, Quân đội nhân dân Việt Nam|Quân khu 9]]3(12.2016-nay)
|
|-
|
| [[Nguyễn Đức TháiHóa]]
|
| 2017
| 2017<ref>{{chú thích web |url =Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Đọc tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng Lê Đức Thái được bổ nhiệm làm Phó Tư lệnh BĐBP |tiêu đề =http://baoquangninh.com.vn/chinh-tri/201707/bi-thu-tinh-uy-nguyen-van-doc-tang-hoa-chuc-mung-thieu-tuong-le-duc-thai-duoc-bo-nhiem-lam-pho-tu-lenh-bdbp-2349942/index.htm |author = |ngày = 2017-03-18 |nhà xuất bản = Báo điện tử Quảng Ninh |ngày truy cập =2017-08-09 |ngôn ngữ = |archiveurl = |ngày lưu trữ = }}</ref>
| Phó Chính lệnhủy [[BộQuân khu 4, Quân đội Biênnhân phòngdân Việt Nam|Quân khu 4]]
|
|-
|
| [[Hà Tân Tiến]]
|
|1962
| 2017
| Phó Tư lệnh [[Quân khu 4, Quân đội nhân dân Việt Nam|Quân khu 4]]
|
|
|-
|
|[[Du Trường Giang]]
|
| 2017
| Phó Tư lệnh Quân khu 3(12.2016-nay)7
|
|
|
|-
|
| Nguyễn Văn Nam
| [[Hà Tân Tiến]]
|
|1962
| 2017
| Phó Tư lệnh [[Quân khu 4, Quân đội nhân dân Việt Nam|Quân khu 4]]7
|
|-
|
| [[PhùngNguyễn QuốcHồng TuấnHải]]
|1965-
| 2017
| Phó Chính ủylệnh [[BộQuân khu 9, Quân đội Biênnhân phòngdân Việt Nam|Bộ độiQuân Biênkhu phòng9]]
|
|-
|
| Nguyễn Văn Nghĩa
|
|
| 2017
| Phó CNCT Quân Khu 9, Bí Thư Đảng Ủy
|
|
|-
|
|
|
| Chính ủy [[Học viện Lục quân (Việt Nam)|Học viện Lục quân]] (2018-)
|-
|
|
|[[Nguyễn Quang Ngọc]]
|
|1968
|
|2017
|
|Phó Tư lệnh Quân khu 3(12.2016-nay)
|
|}
Người dùng vô danh