Khác biệt giữa các bản “Twicecoaster: Lane 2”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Ngày sau đó, Twice đã có mặt để ghi hình cho tập phát sóng vào ngày 25 tháng 2 của ''[[You Hee-yeol's Sketchbook]]'', show quảng bá đầu tiên cho ''Twicecoaster: Lane 2''. Sự có mặt của nhóm trùng với tập đặc biệt hàng tháng với chủ đề chung "bài hát tôi muốn gửi đến tuổi 20."<ref>{{cite web|last1=Min|first1=Susan|title=Twice to Appear on 'Yoo Hee Yeol's Sketchbook'|url=http://mwave.interest.me/en/kpop-news/article/112613/|website=Mwave|publisher=Mwave|accessdate=February 18, 2017}}</ref><ref>{{cite web|last1=Hwang|first1=Ji-young|title=트와이스, '유희열의 스케치북' 출연…컴백 첫 예능|url=http://entertain.naver.com/read?oid=241&aid=0002641728|website=Naver|publisher=Ilgan Sports|accessdate=February 18, 2017|language=ko}}</ref>
 
On FebruaryNgày 23 tháng 2, Twice heldđã their firstsân comebackkhấu stagetrở onlại đầu tiên trên ''[[M Countdown]]''.<ref>{{cite web|last1=Min|first1=Susan|title=[Video] Twice Performs First 'Knock Knock' Comeback Stage on M COUNTDOWN|url=http://mwave.interest.me/en/kpop-news/article/112803/|website=Mwave|publisher=Mwave|accessdate=February 24, 2017}}</ref> ItSau wasđó then followedcác bysân performanceskhấu onvào thecác Februarytập 24thphát sóng ngày 24, 25th25 and 26th26 tháng episode2 oflần lượt của ''[[Music Bank (TV series)|Music Bank]]'', ''[[Show! Music Core]]'' and ''[[Inkigayo]]'', respectively.<ref>{{cite web|last1=Kim|first1=Mi-ji|title='뮤직뱅크' 트와이스, 들어도 계속 듣고 싶은 '낙낙'|url=http://entertain.naver.com/read?oid=311&aid=0000706161|website=Naver|publisher=Xports News|accessdate=February 24, 2017|language=ko}}</ref><ref>{{cite web|last1=Lee|first1=Ah-young|title='음악중심' 트와이스, 심장을 두드리는 깜찍한 노크 '낙낙'|url=http://entertain.naver.com/read?oid=311&aid=0000706422|website=Naver|publisher=Xports News|accessdate=February 26, 2017|language=ko}}</ref><ref>{{cite web|last1=Im|first1=Ji-yeon|title='인기가요' 컴백 트와이스, 사랑할 수밖에 없는 소녀들 '낙낙'|url=http://entertain.naver.com/read?oid=112&aid=0002897619|website=Naver|publisher=Herald Pop|accessdate=February 26, 2017|language=ko}}</ref> continuedTiếp onđó the Marchtập 7thphát episodesóng ofngày 7 tháng 3 của ''[[The Show (Southchương Koreantrình TVtruyền serieshình Hàn Quốc)|The Show]]'', andvà trên ''[[Show Champion]]'' onvào thengày 8th8.<ref>{{cite web|last1=Lee|first1=Gi-eun|title='더쇼' 트와이스 이변없는 1위, 구구단 제치고 ‘KNOCK KNOCK’ 파워|url=http://tvdaily.asiae.co.kr/read.php3?aid=14888894371217887010|website=TV Daily|publisher=TV Daily|accessdate=March 7, 2017|language=ko}}</ref><ref>{{cite web|last1=Lee|first1=Yong-soo|title='쇼챔피언' 트와이스, 레드벨벳‧태연‧블락비‧방탄 제치고 1위 차지 (종합)|url=http://entertain.naver.com/read?oid=468&aid=0000243365|website=Naver|publisher=Sports Seoul|accessdate=March 8, 2017|language=ko}}</ref>
 
TheNhóm groupkết endedthúc theirquảng music showvới promotionssân onkhấu thetập Marchphát 12thsóng episodengày of13 tháng 3 của ''Inkigayo''.<ref>{{cite web|last1=Min|first1=Susan|title=Twice to Complete Promotions With 'Knock Knock'|url=http://mwave.interest.me/en/kpop-news/article/113053/|website=Mwave|publisher=Mwave|accessdate=March 12, 2017}}</ref><ref>{{cite web|last1=Min|first1=Susan|title=Twice Shows Appreciation to Fans After Completing Promotions with 'Knock Knock'|url=http://mwave.interest.me/en/kpop-news/article/113149/|website=Mwave|publisher=Mwave|accessdate=March 16, 2017}}</ref>
 
== Danh sách bài hát ==