Khác biệt giữa các bản “Twicecoaster: Lane 2”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
! scope="row"| Album Đài Loan (Five Music)<ref>{{cite web|url=http://www.5music.com.tw/CDTopyear17003.asp|title=五大Year-end chart: 2017|website=5music|publisher=Five Music|accessdate=February 3, 2017|language=zh}}</ref>
| 6
|}
{{col-end}}