Khác biệt giữa các bản “Trung tướng Quân đội nhân dân Việt Nam”

không có tóm lược sửa đổi
|
|[[Phạm Ngọc Hùng]]
|1959
|2010
|Phó Tổng cục trưởng [[Tổng cục II, Bộ Quốc phòng (Việt Nam)|Tổng cục II]] (2004-2014)
| Tổng cục trưởng [[Tổng cục II, Bộ Quốc phòng (Việt Nam)|Tổng cục II]] (2014-nay)
|-
|
|[[Tô Đình Phùng]]
|1955
|2010
|Cục trưởng [[Cục Quân huấn Quân đội nhân dân Việt Nam|Cục quân huấn]] (2007-2010)
|Phó Giám đốc [[Học viện Quốc phòng (Việt Nam)|Học viện Quốc phòng]] (2011-nay2015)
|-
|
|[[Dương Xuân Vinh]]
|1956
|2010
|Phó Tổng cục trưởng [[Tổng cục II, Bộ Quốc phòng (Việt Nam)|Tổng cục II]] (2004-2010)
|Chính ủy [[Tổng cục II, Bộ Quốc phòng (Việt Nam)|Tổng cục II]] (2011-nay)
|}
|[[1955]]-
|2011
|Tư lệnh [[Quân khu 2]] (2011-2016)
|Nguyên Tư lệnh [[Binh chủng Công binh, Quân đội nhân dân Việt Nam|Binh chủng Công binh]] (2007-2010)<br>[[Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá XI|Ủy viên TW Đảng khóa XI]] (2011-2016)
|-
|1955-
|2011
|Phó Chủ nhiệm [[Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương|Ủy ban Kiểm tra Quân ủy trung ương]] (2011-nay2016)
|Nguyên Phó Chính ủy [[Quân khu 9, Quân đội nhân dân Việt Nam|Quân khu 9]]
|-
|
|[[Nguyễn Sỹ Thăng]]
|1958
|2011
|Chính ủy [[Quân khu 1]] (2011-2018)
| Nguyên Chính ủy [[Quân đoàn 2, Quân đội nhân dân Việt Nam|Quân đoàn 2]] (2007-2010)
|}
|
|[[Lê Thái Bê]]
|19581957-
|2012
|Chính ủy [[Trường Đại học Nguyễn Huệ|Đại học Nguyễn Huệ]] (2010-nay2017)
|Nguyên Chính ủy [[Quân đoàn 4, Quân đội nhân dân Việt Nam|Quân đoàn 4]] (2007-2010)
|-
|
|[[Đỗ Vinh Quang]]
|1956
|2012
|Phó Chủ nhiệmCN [[Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương|Ủy ban kiểm tra Quân ủy TW]] (2012-nay2016)
|
|-
|[[1956]]-
|2012
|Chính ủy [[Quân chủng Phòng không-Không quân (Việt Nam)|Quân chủng PKKQ]] (2011-2016)
|
|}
|-
|
|[[Phan Văn Giang]]
|[[1960]]-
|2013
|Tư lệnh [[Quân khu 1]] (2014-)
|
|-
|-
|
|[[Nguyễn Trọng Nghĩa]]
|
|2013
|[[Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam|Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị]] (2012-nay)
|Nguyên Chính ủy [[Quân đoàn 4]] (2010-2012)
|-
|
|
|[[Phạm Huy Tập]]
| [[1957]]-
|2013<ref>Thăng hàm Trung tướng 10/2013 Theo Báo mới</ref>
|Chính ủy [[Bộ đội Biên phòng Việt Nam|Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng]] (2012-)
|
|[[Nguyễn Đức Tỉnh]]
|1956
|2013
|Cục trưởng [[Cục Nhà trường Quân đội nhân dân Việt Nam|Cục Nhà trường, Bộ Tổng Tham mưu]]
|
|[[Phạm Quốc Trung]]
| 1959
| [[1957]]-
|2013
|Hiệu trưởng [[Trường Đại học Chính trị]] (2012-nay)
|
|[[Phạm Quang Vinh]]
|1957
|2013
|Cục trưởng [[Cục Tài chính, Bộ Quốc phòng Việt Nam|Cục Tài chính Bộ Quốc phòng]]
|
|[[Nguyễn Trọng Chính (trung tướng)|Nguyễn Trọng Chính]]
|1959
|
|2014
|Chính ủy [[Học viện Quân y]] (2013-nay)
|
|[[Phạm Hoài Giang]]
|1955
|
|2014<ref>{{Chú thích web|url =http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-vn/61/43/quan-doi/dai-tuong-phung-quang-thanh-chi-dao-cac-don-vi-quan-doi-trien-khai-ung-pho-bao-so-3/322014.html|title = Đại tướng Phùng Quang Thanh chỉ đạo các đơn vị quân đội triển khai ứng phó bão số 3}}</ref>
|Cục trưởng [[Cục Cứu hộ Cứu nạn Quân đội nhân dân Việt Nam|Cục Cứu hộ Cứu nạn]] (2010-nay)
|
|[[Nguyễn Đức Hải (trung tướng)|Nguyễn Đức Hải]]
|1958
|
|2014<ref>{{Chú thích web|url = http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/211016/gian-khoan-981-va-thu-thach-ban-linh-bo-doi-cu-ho.html|title = Giàn khoan 981 và thử thách bản lĩnh bộ đội cụ Hồ}}</ref>
|Viện trưởng [[Viện Chiến lược Quốc phòng]] (2014-nay)
|
|[[Vũ Văn Hiển]]
|1957
|
|2014
|Chánh [[Văn phòng Bộ Quốc phòng (Việt Nam)|Văn phòng BQP]] (2011-nay)
|
|[[Trần Đức Nhân]]
|1957
|
|2014
|Chính ủy [[Học viện Chính trị]] (2010-nay)
|
|[[Lê Thanh Phượng]]
|1955
|
|2014<ref>{{Chú thích web|url =http://www.bienphong.com.vn/vai-tro-cua-bdbp-trong-phong-chong-cac-nguy-co-de-doa-ve-an-ninh-phi-truyen-thong-hien-nay/29439.bbp|title = Vai trò của BĐBP trong phòng chống các nguy cơ đe dọa về an ninh phi truyền thống hiện nay}}</ref>
|Cục trưởng [[Cục Bảo vệ An ninh Quân đội nhân dân Việt Nam|Cục Bảo vệ An ninh Quân đội]] (2011-nay)
|
|[[Trương Đình Quý]]
|1956
|
|2014
|Chính ủy [[Trường Sĩ quan Lục quân 1]] (2011-nay)
|
|[[Dương Văn Rã]]
|1957
|
|2014<ref>{{Chú thích web|url = http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-vn/61/43/xung-danh-bo-doi-cu-ho/phat-huy-the-tran-hau-can-nhan-dan-chu-dong-sang-tao-trong-cong-tac-bao-dam/330801.html|title = Phát huy thế trận hậu cần nhân dân, chủ động, sáng tạo trong công tác bảo đảm 10/11/2014}}</ref>
|Chủ nhiệm [[Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng (Việt Nam)|Tổng cục Hậu cần]] (2014-nay)
|
| [[Bùi Văn Tâm]]
| 1959-1957
| 2014
|Chính ủy [[Học viện Quốc phòng (Việt Nam)|Học viện Quốc phòng]] (2014-nay)
|
|[[Nguyễn Đôn Tuân]]
|1956
|
|2014
|Cục trưởng [[Cục Khoa học Quân sự (Việt Nam)|Cục Khoa học Quân sự]] (2013-nay)
|
|[[Võ Văn Việt]]
|1957
|
|2014
|Chính ủy [[Quân khu 4]] (2012-nay)
|
|[[Nguyễn Long Cáng]]
|1961
|
|2015<ref>{{Chú thích web|url = http://www.baoquankhu5.vn/bai-viet/759/bo-tu-lenh-quan-khu-gap-mat-ky-niem-90-nam-ngay-bao-chi-cach-mang-viet-nam.aspx|title = Bộ Tư lệnh Quân khu gặp mặt kỷ niệm 90 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam}}</ref>
|Tư lệnh [[Quân khu 5, Quân đội nhân dân Việt Nam|Quân khu 5]] (4.2015-nay)
|
|[[Võ Minh Lương]]
|1963
|
|2015<ref>{{Chú thích web|url = http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-vn/61/43/quan-su-quoc-phong/xay-dung-llvt-quan-khu-7-vung-manh-hoan-thanh-tot-nhiem-vu-trong-moi-tinh-huong/391223.html|title = Xây dựng LLVT Quân khu 7 vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống}}</ref>
|Tư lệnh [[Quân khu 7, Quân đội nhân dân Việt Nam|Quân khu 7]] (2015-nay)
|
|[[Nguyễn Xuân Nghi]]
|1956
|
|2015
|Phó Chủ nhiệm thường trực [[Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương|UBKT Quân ủy Trung ương]] (2015-nay)
|-
|
|Tô Viết Báo
|[[Nguyễn Thanh Sơn (trung tướng)|Nguyễn Thanh Sơn]]
|1956
|
|2015
|Cục trưởng Cục Quân Lực
|Chính ủy [[Quân khu 5, Quân đội nhân dân Việt Nam|Quân khu 4]]
|
|-
|
|[[Trần Quang Phương]]
|1961
|
|2015<ref name="qdnd.vn">{{Chú thích web|url =http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-vn/61/43/quan-su-quoc-phong/nhung-y-kien-tam-huyet/379544.html|title = Những ý kiến tâm huyết}}</ref>
|Chính ủy [[Quân khu 5, Quân đội nhân dân Việt Nam|Quân khu 5]]
|
|[[Phạm Quang Xuân]]
|1956
|
|2015
|Phó Giám đốc [[Học viện Quốc phòng (Việt Nam)|Học viện Quốc phòng]] (2014-nay)
|
|[[Lê Huy Vịnh]]
|1961
|
|2015<ref>{{Chú thích web|url =http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-vn/61/43/van-hoa-the-thao-giai-tri/soi-dong-da-hoi-thanh-nien-am-vang-bai-ca-quyet-thang/366790.html|title = Sôi động Dạ hội Thanh niên "Âm vang bài ca quyết thắng"}}</ref>
|Tư lệnh [[Quân chủng Phòng không-Không quân (Việt Nam)|Quân chủng PK-KQ]] (6.2015-nay)
|
|[[Hoàng Xuân Chiến]]
|1961
|
|2016
|Tư lệnh [[Bộ đội Biên phòng Việt Nam|Bộ Đội Biên phòng]]
|
|[[Từ Ngọc Lương]]
|1957
|
|2016<ref>{{Chú thích web|url=http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/cac-hoc-vien-nha-truong-quan-doi-khai-giang-nam-hoc-moi-487744|title=Các học viện, nhà trường Quân đội khai giảng năm học mới}}</ref>
|Hiệu trưởng [[Trường Đại học Nguyễn Huệ|Trường Sĩ quan Lục quân 2]] (2012-nay)
|
|[[Lê Anh Thơ]]
|1958
|
|2016<ref>{{Chú thích web|url=http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/hoc-vien-luc-quan-ky-niem-70-nam-ngay-truyen-thong-nganh-chinh-sach-va-can-bo-quan-doi-500307|title=Học viện Lục quân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành chính sách và cán bộ quân đội}}</ref>
|Chính ủy [[Học viện Lục quân (Việt Nam)|Học viện Lục quân]] (2015-nay)
|
|[[Nguyễn Duy Nguyên]]
|1958
|
|2017
|Cục trưởng [[Cục Dân quân Tự vệ, Quân đội nhân dân Việt Nam|Cục Dân quân Tự vệ, Bộ Tổng Tham mưu]] (2013-nay)
|-
|
|[[Phan AnhVăn Việt]]
|
|2017<ref>{{Chú thích web|url=http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/hoc-vien-quoc-phong-be-giang-va-trao-chung-nhan-tot-nghiep-cho-can-bo-cao-cap-quan-doi-hoang-gia-cam-pu-chia-501294|title=Học viện Quốc phòng bế giảng và trao chứng nhận tốt nghiệp cho cán bộ cao cấp Quân đội Hoàng gia Cam-pu-chia}}</ref>
|Chính ủy Tổng Cục 2
|Phó Giám đốc [[Học viện Quốc phòng (Việt Nam)|Học viện Quốc phòng]] (2015-nay)
|
|-
Người dùng vô danh