Khác biệt giữa các bản “Ba Vì”

Đã lùi về phiên bản 36564272 bởi 113.190.200.131 (thảo luận). (TW)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
(Đã lùi về phiên bản 36564272 bởi 113.190.200.131 (thảo luận). (TW))
Thẻ: Lùi sửa
| kinh phút =
| kinh giây =
| diện tích = 428 Km2
| dân số = 265.000
| thời điểm dân số = 2009
| dân số thành thị =
| dân số nông thôn =