Khác biệt giữa các bản “Quân hàm Quân đội nhân dân Việt Nam”

{| class="wikitable"
|-
!rowspan=2; width="100" rowspan="2" |Bậc
!rowspan=2; width="150" rowspan="2" |Cấp
!style="color:white; background-color:red;" width="100"|Lục quân
!style="color:white; background-color:#87CEFA;" width="100"|Phòng không - Không quân
| [[Tập tin:Vietnam Marine Police Corporal.jpg|giữa|50px]]
|-
| rowspan=2|''Chiến sĩ/Thủy thủ''
| '''[[Binh nhất]]'''
| [[Tập tin:Vietnam People's Army First Private.jpg|giữa|50px]]
{| class="wikitable"
|-
!rowspan=2; width="100" rowspan="2" |Bậc
!rowspan=2; width="150" rowspan="2" |Cấp
!style="color:white; background-color:red;" width="100"|Lục quân
!style="color:white; background-color:#87CEFA;" width="100"|Phòng không-Không quân