Khác biệt giữa các bản “Quân chủng Hải quân, Quân đội nhân dân Việt Nam”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
== Tư lệnh qua các thời kỳ ==
{| tablewidth="100%" borderstyle="1background:#efefef;" cellpaddingborder="21" cellspacing="0" widthcellpadding=100%;" style="background:#efefef;2" table
|-
|- align=center
|- bgcolor="#CCCCCCcccccc"
!!style="width:50px"|STT
!Ảnh!! style="width:210px" |Họ tên <br> Năm sinh-năm mất!!style="width:100px"|Thời gian đảm nhiệm!!style="width:250px"|Cấp bậc tại nhiệm!!style="width:300px"|Chức vụ cuối cùng!!style="width:300px"|Ghi chú
|'''[[Giáp Văn Cương]]'''
|1977-1980
|[[Chuẩn Đô đốc|Thiếu tướng Hải quâ]]<nowiki/>n (1974)<br>[[Phó Đô đốc|Trung tướng Hải quân]] (1980)
|
|
 
== Chính ủy qua các thời kỳ ==
{| tablewidth="100%" borderstyle="1background:#efefef;" cellpaddingborder="21" cellspacing="0" width=100%; stylecellpadding="background:#efefef;2" table
|-
|- align=center
|- bgcolor="#CCCCCCcccccc"
!!style="width:50px"|STT!!style="width:210px"|Họ tên <br> Năm sinh-năm mất!!style="width:100px"|Thời gian đảm nhiệm!!style="width:230px"|Cấp bậc tại nhiệm!!style="width:300px"|Chức vụ cuối cùng!!style="width:320px"|Ghi chú
|-
 
== Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng ==
{| borderwidth="1100%" cellpaddingstyle="2background:#efefef;" cellspacingborder="01" widthcellspacing="100%;0" stylecellpadding="background:#efefef;2" table
|-
|- align="center"
|- bgcolor="#CCCCCCcccccc"
!!style="width:50px" |STT!! style="width:200px" |Họ tên <br> Năm sinh-năm mất!! style="width:100px" |Thời gian đảm nhiệm!! style="width:150px" |Cấp bậc tại nhiệm!! style="width:460px" |Chức vụ cuối cùng!! style="width:200px" |Ghi chú
|-