Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Hình ảnh chọn lọc/2018/07/03”

Trang mới: “{{Hình chọn lọc {{{1|}}} |hình = St Peter's Square, Vatican City - April 2007.jpg |ghi chú = Quảng trường Thánh Phêrô, thành ph…”
(Trang mới: “{{Hình chọn lọc {{{1|}}} |hình = St Peter's Square, Vatican City - April 2007.jpg |ghi chú = Quảng trường Thánh Phêrô, thành ph…”)
(Không có sự khác biệt)