Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Mariana de Jesús de Paredes”

Trang mới: “{{Infobox saint |name=Saint<br>Mariana de Jesús de Paredes, O.F.S. |image=Mariana de Jesús.jpg |imagesize=250px |caption=Hình vẽ Thánh Mariana de Je…”
(Trang mới: “{{Infobox saint |name=Saint<br>Mariana de Jesús de Paredes, O.F.S. |image=Mariana de Jesús.jpg |imagesize=250px |caption=Hình vẽ Thánh Mariana de Je…”)
(Không có sự khác biệt)