Khác biệt giữa các bản “Chánh niệm”

→‎Chú thích: thay đỏi sửa lại thông tin đường link
(Tứ niệm xứ không phải là con đường "Độc Nhất" đưa đến Niết Bàn, thoát khỏi khổ đâu. Trong khi Đức Phật đã thuyết pháp về Bát Chánh Đạo mới là con đường đưa đến Niết Bàn.)
(→‎Chú thích: thay đỏi sửa lại thông tin đường link)
==Chú thích==
{{Tham khảo}}
Kinh Trường Bộ, Kinh Đại Niệm Xứ: httphttps://buddhanetwww.net/budsas.org/uni/u-kinh-truongbo/truong22.htm
 
Giảng giải kinh Ðại Niệm Xứ và thiền minh sát tuệ. Thiền sư U Silananda (Tỳ khưu Khánh Hỷ dịch): httphttps://buddhanetthuvienhoasen.netorg/budsasa1941/uni/udai-dainiemxu/dnxniem-idx.htm xu
Bản Anh Ngữ: http://buddhanet.net/budsas/uni/u-kinh-truongbo/truong22e.htm
 
==Liên kết ngoài==
Người dùng vô danh