Khác biệt giữa các bản “Nhân Dân (báo)”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
{{otheruses4|báo Nhân dân của Việt Nam|các nghĩa khác|Nhân dân (định hướng)}}
{{Infobox Newspaper
| name = Báo Nhân dân<br/>
| logo = [[Tập tin:Logo-NhanDan.png|200px|không]]
| caption =