Khác biệt giữa các bản “Lý An (nhà Minh)”

không có tóm lược sửa đổi
(Trang mới: “Lý An (Hoa ngữ : 李安 (明朝)), người vùng Hoài Viễn, Bạng Phụ, Nam Kinh (ngày nay Bạng Phụ thuộc tỉnh An Huy), là một lãnh đạo q…”)
Lý An (Hoa ngữ : 李安 (明朝)) ( ? - ? ), người vùng Hoài Viễn, Bạng Phụ, Nam Kinh (ngày nay Bạng Phụ thuộc tỉnh An Huy), là một lãnh đạo quân sự thời nhà Minh. Từng chỉ huy quân Minh tại Đại Việt, sau khi bại trận trở về ông bị giáng chức.