Khác biệt giữa các bản “Cầu Giấy”

Trang mới: == Quận Cầu Giấy == Diện tích :12,04km Gồm 7 Phường Dân số : 142.800 người ( 2001) Trụ sở UBND quận : 36 phố Cầu Giấy Quận Cầu Giấy được...
(Trang mới: == Quận Cầu Giấy == Diện tích :12,04km Gồm 7 Phường Dân số : 142.800 người ( 2001) Trụ sở UBND quận : 36 phố Cầu Giấy Quận Cầu Giấy được...)
(Không có sự khác biệt)
32

lần sửa đổi