Khác biệt giữa các bản “Huế”

n
*[http://www.hue.vnn.vn/chuyende/2006/03/124189/ Biến đổi địa giới hành chính đô thị Huế trong thế kỷ 19] tại trang Netcodo.
*[http://www.hue.vnn.vn/chuyende/2006/04/129947/ Địa giới hành chính đô thị Huế từ 1975 đến nay] tại trang Netcodo.
*[http://www.relaxindochina.com/hue_vietnam.htm Thông tin hữu ích cho khách du lịch tới Huế]
 
==Tham khảo==
*''Bài Truyền thống Văn hoá Huế'' trên trang [http://www.huefestival.com/vanhoa/tthongvhoahue.htm Huefestival]
32

lần sửa đổi