Khác biệt giữa các bản “Mordovia Arena”

|{{start date|2018|6|19|df=y}}|| 15:00 || {{fb|COL}} ||style="text-align:center;"| 1–2 || {{fb|JPN}} ||[[Giải vô địch bóng đá thế giới 2018 (Bảng H)|Bảng H]]||style="text-align:center;"| 40.842<ref>{{chú thích web |url=https://resources.fifa.com/image/upload/eng-16-0619-col-jpn-fulltime-pdf-2961742.pdf?cloudid=blplwfzviahclhgi8ye0 |title=Match report – Group H – Colombia - Japan |website=FIFA.com |publisher=[[FIFA|Fédération Internationale de Football Association]] |format=PDF |date=ngày 19 tháng 6 năm 2018 |access-date=ngày 19 tháng 6 năm 2018}}</ref>
|-
|{{start date|2018|6|25|df=y}}|| 21:00 || {{fb|IRN}} ||style="text-align:center;"| 1–1 || {{fb|POR}} ||[[Giải vô địch bóng đá thế giới 2018 (Bảng B)|Bảng B]]||style="text-align:center;"| 41.685<ref>{{cite web |url=https://resources.fifa.com/image/upload/eng-35-0625-irn-por-fulltime-pdf-2968880.pdf?cloudid=zewu0wkymsfq0e37ok1t |title=Match report – Group B – IR Iran - Portugal |website=FIFA.com |publisher=[[FIFA|Fédération Internationale de Football Association]] |format=PDF |date=25 June 2018 |access-date=25 June 2018}}</ref>
|-
|{{start date|2018|6|28|df=y}}|| 21:00 || {{fb|PAN}} ||style="text-align:center;"| 1–2 || {{fb|TUN}} ||[[Giải vô địch bóng đá thế giới 2018 (Bảng G)|Bảng G]]||style="text-align:center;"| 37.168<ref>{{cite web |url=https://resources.fifa.com/image/upload/eng-46-0628-pan-tun-fulltime-pdf-2973168.pdf?cloudid=je1dkun1bemuqaavti3k |title=Match report – Group G – Panama - Tunisia |website=FIFA.com |publisher=[[FIFA|Fédération Internationale de Football Association]] |format=PDF |date=28 June 2018 |access-date=28 June 2018}}</ref>
|}