Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Quân chủng Hải quân, Quân đội nhân dân Việt Nam”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
| web =
| tư lệnh = {{QH|phó đô đốc hải quân|[[Phạm Hoài Nam]]}}
| chính ủy = {{QH|chuẩnphó đô đốc hải quân|[[Trần Hoài Trung]]}}
| chỉ huy 3 = {{QH|chuẩn đô đốc hải quân|[[Nguyễn Trọng Bình]]}}
| chỉ huy nổi tiếng = {{QH|đô đốc hải quân|[[Giáp Văn Cương]]}}
41.686

lần sửa đổi