Khác biệt giữa các bản “Thiết kế”

 
==== Sáu bước Thiết kế quy trình ====
* Nghiên cứu - đây là bước đầu tiên của quá trình thiết kế. Nó bao gồm nghiên cứu về người sử dụng tiềm năng, hành vi, mục tiêu, động lực và nhu cầu của họ.<ref>{{Chú thích web|url=https://venturebeat.com/2016/05/22/stop-overthinking-ux-and-try-the-coffee-shop-test/|titletiêu đề=Stop overthinking UX and try the coffee shop test|publishernhà xuất bản=VentureBeat}}</ref>
* Kiến trúc thông tin (IA) - là bước thứ hai của quá trình thiết kế đến sau khi nghiên cứu. Đó là thiết kế cấu trúc của môi trường thông tin chia sẻ. Giai đoạn này dẫn đến khả năng sử dụng, khả năng tìm kiếm và hình dạng của các sản phẩm số.<ref>{{Chú thích web|url=http://ux.perfectial.com/process/|titletiêu đề=Design Process|publishernhà xuất bản=Perfectial}}</ref>
* Wireframing - bước này trong thiết kế UX đề cập đến một minh hoạ hoặc sơ đồ website, phần mềm hoặc trang ứng dụng. Wireframes ít khi có màu sắc, hình ảnh hoặc kiểu dáng vì công việc của họ là giúp nhóm UX hiểu và thiết lập các mối quan hệ giữa các mẫu khác nhau của website.<ref>{{Chú thích web|url=https://careerfoundry.com/en/blog/ux-design/the-ux-design-process-an-actionable-guide-to-your-first-job-in-ux/|titletiêu đề=The UX Design Process: An Actionable Guide To Your First Job In UX|publishernhà xuất bản=CareerFoundry}}</ref>
* Prototyping - kết quả của giai đoạn này là một phiên bản dự thảo của website, ứng dụng hoặc sản phẩm kỹ thuật số.
* Thiết kế trực quan (hoặc thiết kế đồ hoạ) - là việc sử dụng hình ảnh, màu sắc, hình dạng, kiểu chữ và hình thức để nâng cao khả năng sử dụng và cải thiện trải nghiệm người dùng.<ref>{{Chú thích web|url=http://www.uxbooth.com/categories/visual-design/|titletiêu đề=Visual Design|publishernhà xuất bản=UXBooth}}</ref>
* Thử nghiệm (hoặc thử nghiệm khả năng sử dụng) - là một phần cốt lõi của quá trình thiết kế tổng thể UX. Đây là một kỹ thuật được sử dụng trong thiết kế tương tác người dùng làm trung tâm để đánh giá một sản phẩm bằng cách thử nghiệm nó trên người dùng.