Khác biệt giữa các bản “Tập hợp (toán học)”

:<math>\mathbb N \subset \mathbb Z \subset \mathbb Q \subset \mathbb R \subset\mathbb C</math>
 
''Một tập hợp có <math>n</math> phần tử thì có <math>2^n</math> tập hợp con.'' <ref>{{chúChú thích web | url = http://mathworld.wolfram.com/Subset.html | tiêu đề = Subset | authortác giả 1 = | ngày = | ngày truy cập = 9 tháng 2 năm 2015 | nơi xuất bản = | ngôn ngữ = }}</ref>
 
=== Quan hệ bằng nhau ===