Khác biệt giữa các bản “Danh sách giải thưởng và đề cử của Blackpink”

|-
|16 tháng 7
|-
| rowspan="2" |2018
|24 tháng 6
| rowspan="2" |"Ddu-du Ddu-du"
| rowspan="2" |''[[Square Up (EP)|Square Up]]''
|-
|1 tháng 7
|}
 
| "Whistle"
| ''[[Square One (EP)|Square One]]''
|-
| rowspan="2" |2018
|28 tháng 6
| rowspan="2" |"Ddu-du Ddu-du"
| rowspan="2" |''[[Square Up (EP)|Square Up]]''
|-
|5 tháng 7
|}
 
=== [[Show! Music Core|Music Core]] ===
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
|-
! width="70" style="background:#000000" |{{Màu chữ|#FF69B4|Năm}}
! width="90" style="background:#000000" |{{Màu chữ|#FF69B4|Ngày}}
! width="200" style="background:#000000" |{{Màu chữ|#FF69B4|Ca khúc}}
! width="200" style="background:#000000" |{{Màu chữ|#FF69B4|Album}}
|-
| rowspan="3" |2018
|23 tháng 6
| rowspan="3" |"Ddu-du Ddu-du"
| rowspan="3" |''[[Square Up (EP)|Square Up]]''
|-
|30 tháng 6
|-
|7 tháng 7
|}
 
195

lần sửa đổi