Khác biệt giữa các bản “Jack Kirby”

* {{IMDb name|0456158}}
* [http://www.mikesamazingworld.com/features/creator.php?creatorid=6 Jack Kirby] at Mike's Amazing World of Comics
* {{chúChú thích web |url= http://www.newsfromme.com/writings/the-jack-faq/|titletiêu đề= The Jack F.A.Q.|firsttên 1= Mark|lasthọ 1= Evanier|publishernhà xuất bản= News From ME|archiveurlurl lưu trữ= https://web.archive.org/web/20140702025744/http://www.newsfromme.com/writings/the-jack-faq/|archivedatengày lưu trữ= ngày 2 tháng 7 năm 2014|deadurlurl hỏng= no}}
* {{chúChú thích web |url= http://www.nytimes.com/2003/08/27/arts/design/27KIRB.html|titletiêu đề= Jack Kirby Heroes Thrive in Comic Books and Film|firsttên 1= Elvis|lasthọ 1= Mitchell|datengày tháng= ngày 27 tháng 8 năm 2003|publishernhà xuất bản= ''The New York Times''|archiveurlurl lưu trữ= https://web.archive.org/web/20130616170237/http://www.nytimes.com/2003/08/27/arts/design/27KIRB.html|archivedatengày lưu trữ= ngày 16 tháng 6 năm 2013|deadurlurl hỏng= no}}
* {{chúChú thích web |url= http://www.marvunapp.com/list/appkirby.htm|titletiêu đề= Creations of Jack Kirby|firsttên 1= Jeff|lasthọ 1= Christiansen |publishernhà xuất bản= Appendix to the Handbook of the Marvel Universe|archiveurlurl lưu trữ= https://web.archive.org/web/20131111105031/http://www.marvunapp.com/list/appkirby.htm|archivedatengày lưu trữ= ngày 11 tháng 11 năm 2013|deadurlurl hỏng= no}}
 
{{Avengers}}