Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Sách Kỷ lục Guinness”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
[[Clyde Beatty]] giữ kỷ lục nhốt [https://www.quora.com/What-are-some-of-man-kinds-greatest-accomplishments/answer/Sudip-Mitra-8 43 sư tử và hổ trong một cái lồng]
 
Mỗi lần xuất bản lại có một số kỉ lục được lựclựa chọn cho cơ sở dữ liệu Guinness. Đối với việc lực chọn kỉ lục mới, các tiêu chí để xếp loại kỉ lục thay đổi qua nhiều năm.
 
Việc sa thải Norris McWhirter - với vai trò tư vấn của Guiness vào năm 1995 và quyết định tiếp theo của Diageo Plc bán thương hiệu Guinness World Records đã chuyển nó từ một cuốn sách sang một cuốn sách tham khảo ("style over substance"). Đa số các kỷ lục thế giới không còn được liệt kê trong sách hoặc trên trang web, và chỉ có thể được xác định bởi một ứng dụng ghi vào kỷ lục Guinness để 'phá vỡ' kỷ lục. Đối với những người không thể đợi 4-6 tuần để trả lời, Guinness sẽ xử lý đơn đăng ký nhanh với mức £ 300 (450 đô la Mỹ).
Người dùng vô danh