Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Thành viên:Hopquabian”

(Notification: speedy deletion nomination of Vụ mua Gadsden. (TW))
 
Nếu bạn cho rằng thông báo này xuất hiện ở đây do có sai sót, hãy phản đối đề nghị xóa nhanh bằng cách nhấn vào liên kết trên và nhấn vào nút "Nhấn vào đây để phản đối xóa nhanh" trong khung lớn màu đỏ (nếu bạn không thấy khung này tức là yêu cầu xóa đã được gỡ bỏ). Làm như vậy sẽ dẫn bạn đến trang thảo luận của bài với một nội dung ghi sẵn để bạn nêu ra lý do vì sao bài này không nên bị xóa. Lưu ý là một khi bài đã bị gắn tiêu bản ''xóa nhanh'', nếu nó đáp ứng (các) tiêu chí, nó có thể bị xóa bất cứ lúc nào. Xin đừng tự gỡ tiêu bản ''xóa nhanh'' khỏi bài viết mà hãy nêu lý do tại trang thảo luận trước. Nếu trang đã bị xóa, bạn có thể liên lạc với [[Đặc biệt:Listusers/sysop|bảo quản viên]] để họ gửi thông tin về bài viết đã bị xóa về cho bạn. <!-- Template:Db-nocontent-notice --> [[Thành_viên:Phjtieudoc|<font size="2" color="Navy"><strong><var>๖ۣۜPhjtieudoc </var></strong></font>]] ([[Thảo luận Thành viên:Phjtieudoc|<font size="2" color="FireBrick"><em>Thảo luận</em></font>]]) 04:27, ngày 10 tháng 5 năm 2018 (UTC)
==[[Reichskommissariat Ukraina]]==
 
Chào bạn Hopquabian, cảm ơn bạn đã quan tâm tới dự án Wikipedia Tiếng Việt. Sự đóng góp của bạn thật quý báu! Tuy nhiên, xin bạn vui lòng chú ý chất lượng bài viết của mình. Cụ thể, bài ''Reichskommissariat Ukraina'' mà bạn đã đăng trong tuần rồi dường như chưa được rà soát cẩn thận lại. Xin bạn cẩn thận hơn ở lần sau. Cảm ơn bạn nhiều lắm! <span style="color:white; text-shadow: 3px 3px 2px orange, 0 0 25px blue, 0 0 5px rgb(255, 153, 51);"><font face="Courier New"><b>[[Thành viên:Thusinhviet|Kẹo Dừa✌]]</b></font></span><sup>([[Thảo luận thành viên:Thusinhviet|nhắn cho tôi ^^]])</sup> 17:15, ngày 8 tháng 7 năm 2018 (UTC)