Khác biệt giữa các bản “Trợ giúp:Mã wiki”

n
Đã khóa “Trợ giúp:Mã wiki” ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 07:49, ngày 10 tháng 7 năm 2018 (UTC)) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 07:49, ngày 10 tháng 7 năm 2018 (UTC)))
n (Đã lùi lại sửa đổi của 103.199.53.33 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Ngomanh123)
Thẻ: Lùi tất cả
n (Đã khóa “Trợ giúp:Mã wiki” ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 07:49, ngày 10 tháng 7 năm 2018 (UTC)) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 07:49, ngày 10 tháng 7 năm 2018 (UTC))))