Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Vĩnh Quang (phường)”

Chỉnh sửa tên hình ảnh đại diện
Không có tóm lược sửa đổi
(Chỉnh sửa tên hình ảnh đại diện)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| tên = Vĩnh Quang
| vai trò hành chính = Phường
| hình = Chùa Phật Lớn
| ghi chú hình = Chùa Phật Lớn
| vĩ độ = 10
| kinh độ = 105
Người dùng vô danh