Khác biệt giữa các bản “Máy chủ”

Thay đổi để ngăn chặn ai đó dùng sản phẩm máy chủ tôi lại sam nhập kiểm xoát máy chủ tôi
n (Đã khóa “Máy chủ” ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 16:31, ngày 4 tháng 5 năm 2018 (UTC)) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn)))
(Thay đổi để ngăn chặn ai đó dùng sản phẩm máy chủ tôi lại sam nhập kiểm xoát máy chủ tôi)
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
*[[Máy chủ cơ sở dữ liệu]]
*[[Máy chủ điều khiển tên miền]]
*[[Máy chủ proxy]] 0917915123
*[[Máy chủ tập tin]]
*[[Máy chủ tên]]
*[[Máy chủ thư điện tử]]
*[[Máy chủ truyền tập tin]]
*[[Máy chủ ứng dụng]] luongquangthai221279@gmail.com
*[[Máy chủ web|Máy samsung galaxy note8]]<ref>{{Chú thích web|url=Thu thập dữ liệu và mã hóa thiết bị nào đã sâm hại tới samsung galaxy note8.|tiêu đề=Vi phạm}}</ref> [[Máy chủ web|chủ web]]
*[[Máy chủ web]]
 
== Xem thêm ==
*[[Phần mềm phục vụ]]
*[[Siêu máy tính]] 0917915123
*[[Máy tính lớn|Mainframe]] 0917915123
 
{{thể loại Commons|Servers}}
==Tham khảo==
{{tham khảo}}
Người dùng vô danh