Khác biệt giữa các bản “David Lloyd George”

==Chú thích==
{{tham khảo}}
== Liên kết ngoài ==
* {{Thể loại Commons nội dòng|David Lloyd George, 1st Earl Lloyd-George of Dwyfor}}
* {{Britannica|345191|David Lloyd George (prime minister of United Kingdom)}}
{{sơ khai tiểu sử}}
{{Sơ khai Anh}}
{{thời gian sống|1863|1945}}