Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Thành viên:Hopquabian”

 
Chào bạn Hopquabian, cảm ơn bạn đã quan tâm tới dự án Wikipedia Tiếng Việt. Sự đóng góp của bạn thật quý báu! Tuy nhiên, xin bạn vui lòng chú ý chất lượng bài viết của mình. Cụ thể, bài ''Reichskommissariat Ukraina'' mà bạn đã đăng trong tuần rồi dường như chưa được rà soát cẩn thận lại. Xin bạn cẩn thận hơn ở lần sau. Cảm ơn bạn nhiều lắm! <span style="color:white; text-shadow: 3px 3px 2px orange, 0 0 25px blue, 0 0 5px rgb(255, 153, 51);"><font face="Courier New"><b>[[Thành viên:Thusinhviet|Kẹo Dừa✌]]</b></font></span><sup>([[Thảo luận thành viên:Thusinhviet|nhắn cho tôi ^^]])</sup> 17:15, ngày 8 tháng 7 năm 2018 (UTC)
 
<div style="background-color:{{#switch: 0 | 0 = #73B5FC | 2 = #8DFF7C | #C977FF}}; font-size:1px; height:9px; -webkit-border-top-left-radius:7px; -webkit-border-top-right-radius:7px; -moz-border-radius-topleft:7px; -moz-border-radius-topright:7px; border-top-left-radius:7px; border-top-right-radius:7px"></div>
<div style="border:1px solid #ccc; border-top:0; padding:12px 12px 8px; margin-bottom:2ex; -webkit-border-bottom-right-radius:7px; -webkit-border-bottom-left-radius:7px; -moz-border-radius-bottomright:7px; -moz-border-radius-bottomleft:7px; border-bottom-right-radius:7px; border-bottom-left-radius:7px"><!--
-->{{#if:Kết nối ngoại ngữ|<h2 style="font-size:13pt;font-family:Arial; padding:0; margin:0 0 8px; font-weight:bold; border:0">Kết nối ngoại ngữ</h2>}}
 
Vui lòng tham khảo [[Trợ giúp:Liên kết giữa ngôn ngữ#Kiểu kết nối mới thông qua Wikidata]] để liên kết ngoại ngữ với bài tiếng Anh hoặc tiếng Pháp hoặc tiếng Đức hoặc tiếng Trung,... khi dịch sang tiếng Việt. Cảm ơn bạn.
 
<!--
-->{{#if:
| <div style="font-size:85%; text-align:right; clear:both">{{join||||| separator=<nowiki> |&nbsp;</nowiki>}}</div>}}<!--
--></div>
[[User:Alphama|<span style="background:#16BCDA;color:white;border-radius:4px;">&nbsp;A l p h a m a&nbsp;</span>]] <sup><span style="background:yellow;border-radius:3px;">[[User talk:Alphama|Talk]]</span></sup> 05:05, ngày 11 tháng 7 năm 2018 (UTC)