Khác biệt giữa các bản “Bảy kỳ quan thế giới mới”

* [http://vietnamnet.vn/thegioi/2007/07/715363/ 7 kỳ quan thế giới mới]
* [http://www.new7wonders.com/index.php?id=633 Kết quả cuộc bình chọn]
{{Bảy kỳ quan thế giới cổ đại}}
{{Kiểm soát tính nhất quán}}
[[Thể loại:Kỳ quan thế giới]]