Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Kiểm sát viên (Việt Nam)”

 
#Cấp hiệu Kiểm sát viên hình bình hành, nền đỏ, chung quanh có viền, cạnh dài 56 mm,cạnh ngắn 32 mm, góc nhọn 60 độ.
#Cấp hiệu của Viện trưởng, Phó Viện trưởng và Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao được quyđịnhquy định như sau:
##Cấp hiệu của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao viền màu vàng với bề rộng đường viền 3 mm, trên nền đỏ gắn Quốc huy nướcCộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở chính giữa có đường kính 20 mm;
##Cấp hiệu của Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao viền màu vàng với bề rộng đường viền 3 mm,trên nền đỏ gắn biểu tượng thanh kiếm và lá chắn màu vàng và hai ngôi sao màu vàng có đường kính 14 mm;