Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thảo luận Thành viên:Hoa kim tử”

Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
: Cảm ơn {{ping|Phjtieudoc}}. Nếu có lần sau, bạn có thể cho tôi biết bài viết đã được cập nhập bằng 1 đoạn nào không? [[Thành viên:Hoa kim tử|Hoa kim tử]] ([[Thảo luận Thành viên:Hoa kim tử|thảo luận]])
::{{ping|Hoa kim tử}}. Được thôi bạn! Để tôi làm luôn lần này cho. [[Thành_viên:Phjtieudoc|<font size="2" color="01A6E1"><strong><var>Darling </var></strong></font>]] ([[Thảo luận Thành viên:Phjtieudoc|<font size="2" color="FF3F1A"><em>Thảo luận</em></font>]]) 02:10, ngày 12 tháng 7 năm 2018 (UTC)
::: Cảm ơn nhé. [[Thành viên:Hoa kim tử|Hoa kim tử]] ([[Thảo luận Thành viên:Hoa kim tử|thảo luận]])