Khác biệt giữa các bản “Bình Gia”

*Sinh sống trên địa bàn Bình Gia bao gồm các dân tộc: Người Việt (Kinh), người Nùng, người Tày, người Dao, người Hoa... Mỗi dân tộc có những sắc thái văn hóa khác nhau.
*Huyện có hệ thống chợ: Chợ thị trấn Bình Gia, chợ Pác Khuông thuộc xã Thiện Thuật, chợ Văn Mịch thuộc xã Hồng Phong.
*1. Chợ chính là chợ thị trấn [[BinhBình Gia (thị trấn)|Bình Gia]], họp chính 5 ngày một lần vào các ngày mùng 1, 6, 11, 16, 21, 26 hàng tháng theo âm lịch.
*2. Chợ Pác Khuông (xã [[Thiện Thuật]]) họp vào các ngày 5, 10, 15, 20, 25, 30 (âm lịch).
*3. Chợ Văn Mịch (xã [[Hồng Phong]])họp vào các ngày 3,8,13,18,23,28(âm lịch).