Khác biệt giữa các bản “Bàng Đức”

==Gia đình ==
Bàng Đức có vợ là Lý Thị và con là Bàng Hội ba người kia không rõ danh tính. Ngoài ra còn có anh là Bàng Nhu đang làm quan ở đất Thục.
 
Bàng Hội sau này theo [[Chung Hội]] và [[Đặng Ngải]] đánh Thục, giết sạch gia tộc họ Quan để trả thù cho cha.<ref>''Thục ký'' viết: con [[Bàng Đức]] là Hội theo Chung - Đặng phạt Thục. Thục bị diệt, đã cho giết sạch gia tộc Quan Vũ.</ref>
 
== Trong Tam Quốc diễn nghĩa ==