Khác biệt giữa các bản “Danh lam Lịch sử Quốc gia Hoa Kỳ”

* Những nơi khảo cổ tiết lộ thông tin cổ xưa.
 
==Tổng quan các Địa danh Lịch sử Quốc gia Hoa Kỳ hiện tại==
==Overview of current NHLs==
OfTrong thesố [[List2.442 ofđịa Nationaldanh Historiclịch Landmarkssử byquốc state|2,442gia ornhư sohiện current NHLs]]nay, more thanhơn 10 percentphần aretrăm locatednằm introng [[Listtiểu ofbang NationalNew HistoricYork]] Landmarksvới in256 Newđịa York|Newdanh. YorkĐịa State,danh whichlịch hassử 256]].quốc gia There aretại NHLstất in allcả 50 statestiểu bang. There are 74 in thetại [[DistrictĐặc ofkhu Columbia]], 15 intại [[Puerto Rico]] and other [[U.S.Vùng Commonwealthquốc hải Hoa Kỳ|U.S.các commonwealthslãnh andthổ territoriesvà thịnh vượng chung của Hoa Kỳ]], five5 intại U.S.-associatedcác statesquốc suchgia asliên kết tự do với Hoa Kỳ như [[FederatedLiên Statesbang of Micronesia|Micronesia]], and onemột intại [[Morocco]].<ref name = "NHL_list">{{Cite web | last = National Park Service | first = | author-link = National Park Service | last2 = | first2 = | author2-link = | date = November 2007 | title = National Historic Landmarks Survey: List of National Historic Landmarks by State | place = | publisher = | edition = | volume = | id = | isbn = | url = http://www.cr.nps.gov/nhl/designations/Lists/LIST07.pdf |format=PDF| accessdate = 2008-07-01 | postscript = <!--None-->}}</ref>
<ref>The counts and locations of NHLs are described most accurately in [[List of National Historic Landmarks by state]]. This extends, and corrects errors from, the National Park Service's "National Historic Landmarks Survey List of National Historic Landmarks by State", also referenced.</ref>
 
Có 128 tàu và nơi tàu bị đắm được liêt kê như Địa danh Lịch sử Quốc gia.
There are [[List of U.S. National Historic Landmark ships and shipwrecks|128 ships or shipwrecks that are NHLs]].
 
==Other==