Khác biệt giữa các bản “Bình phương”

không có tóm lược sửa đổi
n (Đã lùi lại sửa đổi của 27.3.214.119 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Ngomanh123)
Thẻ: Lùi tất cả
 
Bình phương của số thực luôn là số ≥0.
Bình phương của một số nguyên gọi là số chính bebebebe phương không thể tận cùng là: 2;3;7;8.
 
a) Số chính phương chỉ có thể tận cùng là: 0;1;4;5;6;9.
Số chính phương không thể tận cùng là: 2;3;7;8.
 
b) Một số chính phương có tận cùng là 5 thì chữ số hàng chục là 2.
Người dùng vô danh