Mở trình đơn chính

Các thay đổi

Đế quốc Tây Ban Nha

bớt 2 byte 8 tháng trước
| flag_s6 = Flag of Bolivia (state, 1825-1826).svg
| s7 = Bảo hộ Peru
|flag_s7 = Flag of Peru (1821 - 1822).svg
| s8 =Đệ Nhất Cộng hòa Philippines
| flag_s8 = Philippines Aguinaldo flag (obverse).svg
509

lần sửa đổi