Khác biệt giữa các bản “Đệ Tứ Quốc tế tại Việt Nam”

→‎Lịch sử: không có dẫn chứng là nói náo
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
(→‎Lịch sử: không có dẫn chứng là nói náo)
[[Hình:Flag of the Struggle Group.svg|phải|nhỏ|Hiệu kỳ Trăng Câu Đệ Tứ Đảng.]]
'''Trăng Câu Đệ Tứ Đảng''' ([[tiếng Pháp]]: ''La Partie Trotskyste du Vietnam'', '''PTV''') là tên gọi một phong trào cộng sản theo [[chủ nghĩa Trotsky|đường lối Trotskyist]] (khuynh hướng "cách mạng thường trực" do [[Trotsky]] thành lập, để chống lại đường lối "cách mạng vô sản trong một quốc gia" của [[Stalin]]). Lãnh tụ Cộng sản Đệ Tứ Việt Nam là [[Tạ Thu Thâu]]. Trong lịch sử của [[chủ nghĩa cộng sản]] thế kỷ XX, Việt Nam thuộc số ít các nước là nơi mà chủ nghĩa Trotsky tạo được phong trào lớn mạnh. Các lãnh đạo và hầu hết thành viên của chủ nghĩa Trotsky tại Việt Nam đã bị [[Đảng Cộng sản Việt Nam]] tiêu diệt từ tháng 10 năm 1945.<ref name="Alexander" >{{citation|first=Robert J.|last=Alexander|authorlink=Robert J. Alexander|title=[http://www.marxists.org/history/etol/writers/alex/works/in_trot/index.htm International Trotskyism 1929–1985: A documented analysis of the movement]|year=1991|publisher=Duke University Press|location=Box 90660, Durham, NC 27708|others=Transcribed by Johannes Schneider (February, 2001) with permission from Duke University Press|<!-- ref=harv -->|url=http://www.marxists.org/history/etol/writers/alex/works/in_trot/viet.htm|chapter=Vietnamese Trotskyism}}</ref><ref name="marr1"/>
==Lịch sử==
===Thành lập===
 
Năm [[1929]], Tạ Thu Thâu tham gia khuynh hướng chính trị Trotskyist tại [[Pháp]]. Năm [[1930]], [[Tạ Thu Thâu]] và các đồng chí bị trục xuất về nước vì tham gia vào cuộc biểu tình trước [[điện Elysée]] (dinh Tổng thống Pháp) để phản đối thực dân Pháp xử tử các chiến sĩ [[Việt Nam Quốc dân Đảng]] tham gia [[khởi nghĩa Yên Bái]]. Báo Phụ nữ tân văn 3 Tháng Bảy 1930 có bình luận sự kiện này: "''Ngày 22 Mai, hồi ba giờ chiều, độ một trăm người thanh niên Annam biểu tình ở trước điện Elyése, lúc ấy chính là lúc quan Giám quấc đương nghị sự về cái án xử tử 39 nhà cách mạng Bắc kỳ...Truyền đơn của hai đảng cộng sản Annam; một là đảng Trotsky, là đảng cực tã; hai là đảng sô viết, đều là tỏ cái tình hình Đông dương...Mấy tháng nay các đảng viên cộng sản Annam thường có truyền đơn nói về việc Đông Dương; nhóm nhiều cuộc biểu tình để phản kháng các án xử tử đã nói trên; và sau hết có tổ chức ra một cái '''Ủy hội phấn đấu'''. Ủy hội trước ngày biểu tình ở điện Elysée có mời đảng viên của phái Trotsky. Phái nầy có đến, và có hứa sẻ hiệp nhau lại đi phát biểu. Annam về đảng Trotsky vận động hăng hái lắm. Bọn nầy học thức rộng, am hiểu tiếng Pháp và tiếng Nam, rất sành về việc tổ chức. Thế lực của họ khá lớn, cho nên hai tờ báo cộng sản cực tả ở đây là báo '''Vérité''' và '''Lutte des classes''', dễ cho họ có một địa vị lớn trong sự ngôn luận. Mấy hôm nay, hai tờ báo ấy đăng nhiều bài của mấy đảng viên Annam, nói về tình hình Đông Dương, kết luận rằng cuộc cách mạng bên ấy thiếu một bộ ý tưởng (système idéologique). Trước ngày biểu tình, họ có dán quảng cáo, dán rồi là thấy bị lột mất, và người đi dán bị dẫn về bót giam vài giờ. Họ cũng có phát truyền đơn để gọi lao động thế giới. Và lại có một tờ tuyên ngôn đối với Chính phủ, và đối với bần dân thế giới, khi phát giấy cũng có xảy ra vài việc như là việc đánh nhau với một người ở hiệu cơm Pékin, rất kịch liệt. Ngoài hai đảng, còn có '''Đông Dương học sanh tổng hội''' rất là hoạt động. Hội viên vài trăm người, chắc không phải đều là cộng sản hết: có người về đảng quấc dân; có người khuynh hướng về xã hội; song bao nhiêu truyền đơn đã phát ra mấy tháng nay đều có một cái đặc sắc là khuynh hướng về bần dân''."<ref>Phụ Nữ Tân Văn ngày 3 Tháng Bảy 1930, tr.12</ref>
 
Người dùng vô danh