Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Władysław Gomułka”

{{succession box|title=[[Đảng Lao động Liên hiệp Ba Lan|Tổng Bí thư Đảng Lao động Liên hiệp Ba Lan]]|before=[[Edward Ochab]]|after=[[Edward Gierek]]|years=21 tháng 10 năm 1956 - 20 tháng 12 năm 1970}}
{{S-end}}
{{Nhân vật thời Chiến tranh Lạnh}}
 
{{DEFAULTSORT:Gomułka, Władysław}}
Người dùng vô danh