Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bản”

(Đã lùi lại sửa đổi của Newone. Vui lòng xem lại bài viết, và Bản không phải là một cấp hành chính Việt Nam.)
Thẻ: Lùi sửa
==Bản ở Lào==
{{chính|Phân cấp hành chính Lào}}
Tại Lào hệ thống phân cấp hành chính chủ yếu chia ra 4 cấp <ref name=PopulationCensus>{{citeChú thích web|url=http://www.nsc.gov.la/Products/Populationcensus2005/PopulationCensus2005_chapter2.htm |titletiêu đề=Nsc Lao Pdr |publishernhà xuất bản=Nsc.gov.la |datengày tháng= |accessdatengày truy cập=21 January 2012}}</ref>:
# Trung ương
# Tỉnh ({{lang-lo|ແຂວງ}} - ''khwaeng'' hoặc ''khoueng'') và tương đương: 17 tỉnh, 1 prefecture ({{lang-lo|ນະຄອນຫລວ}} - ''nakhon luang'') [[Viêng Chăn]].