Khác biệt giữa các bản “Phe Trục”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi qua ứng dụng di động Sửa đổi từ ứng dụng Android
|-bgcolor="#EEEEEE"
|align="center" valign="bottom" width="120"|[[Tập tin:Flag of Finland.svg|50px]]<br />[[Phần Lan]]
|align="center" valign="bottom" width="120"|[[Tập tin:Flag of Manchukuo.svg|50px]]<br />[[Mãn Châu Quốc]]
|align="center" valign="bottom" width="120"|[[Tập tin:Flag of the Mengjiang.svg|50px]]<br />[[Mông Cương]]
|-bgcolor="#EEEEEE"